سودوآلشریا بوئیدی

گونه های سودوسپوریوم در بیماران دارای اختلالات سیستم ایمنی عفونت های تهدید کننده و روز افزونی را ایجاد می کنند.

اشکال مختلف بالینی بیماریها و عفونت ناشی از ان شامل مایستوما،درگیری و کلونیزاسیون در مجاری تنفسی،عفونتهای سینوسی و ریوی،عفونتهای لوکالیزه خارج از دستگاه تنفسی و عفونتهای منتشره می باشد.

عفونتهای ناشی از ان سیستم عصبی را نیز درگیر می کند.

شایع ترین محل های درگیر عفونت شامل ریه ها،سینوس ها،استخوان ها،مفاصل،چشمها و مغز است.بیشتر موارد میستومای یومایکوتیک بوسیله سودوآلشریا بوئیدی ایجاد می شود.Pseudallescheria_boydii

این قارچ به صورت ساپروفیت در خاک یافت می شود و ان را از فاضلاب و خاک جدا کرده اند.

سودوآلشریا بوئیدی در انسان عفونت زیرجلدی مایستوما و عفونتهای مغزی و ریوی ایجاد می کند.اندازه گرانول ها بزرگ و به رنگ سفید و سفید مایل به زرد،با قوام سفت و سخت،مدور و نامنظم هستند.قطر مایسلیوم های داخل دانه ها بیشتر از 5 میکرون بوده دارای تیغه های میانی می باشند و ایجاد تعدادی سلول های متورم به قطر 15 تا 20 میکرون به نام کلامیدوکونیدیا را می کنند.

بین مایسلیوم ها و کلامیدوکونیدیا ها را ماده سیمانی پر می کند. سودوآلشریا بوئیدی نام مرحله کامل این قارچ بوده و نام مرحله غیر جنسی ان سدوسپوریوم اپیوسپریوم است که سابقا پتریلیدیوم بوئیدی یا الشریا بوئیدی نامیده می شود.

جراحی و رفع ایمنوسوپریوم تنها راهکار درمانی موثر برای غفونتهای مربوط به سدوسپوریوم پرولیفیکانس می باشد.

 

منظره میکروسکوچی سودوآلشریا بوئیدی

در صورت انجام اسلاید کالچر،در ازمایش میکروسکوپی میسلیوم های منشعب با تیغه میانی،شفاف و به قطر 1 تا 3 میکرون با کونیدی های فراوان بیضی شکل و یا گلابی یا لیمویی شکل دارای جدار ضخیم و به اندازه 4 تا 9 در 6 تا 10 میکرون دیده می شود.

کونیدی ها ممکن است بدون کونیدیوفور یا با یک کونیدیوفور کوتاه یا بلند به میسلیوم ها متصل باشند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.