سوكرالفيت (عوارض،نحوه مصرف)

اثرات و عوارض مصرف سوكرالفيت,نحوه مصرف و خوردن سوكرالفيت,فواید داروی سوكرالفيت,درمان با سوكرالفيت,دوز مصرفی سوكرالفيت,موارد کاربرد سوكرالفيت,خطرات سوكرالفيت
سوكرالفيت Sucralfate
اشكال دارويي Scored Tab :
موارد و مقدار مصرف :
زخم معده يا دوازدهه، التهاب مزمن معده
بزرگسالان: g1چهار بار در روز يا g2 دو بار در روز با معده خالي براي مدت 4 تا 8 هفته تجويز ميشود.
در صورت لزوم مي توان دوز را تا حداكثرg8 در روز افزايش داد.
جهت جلوگيري از عود مجدد زخم دوازدهه مي توان g1 سوكرالفيت دو بار در روز تجويز كرد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در بيماران مبتلا به نقص عملكرد كليه با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. ترشح اين دارو در شير مشخص نشده است.
تداخلات مهم :
سوكرالفيت جذب بسياري از داروها را كاهش مي دهد به همين دليل با فاصله 2 ساعته از ساير داروها مصرف شود.
عوارض جانبي :
شايع ترين عارضه سوكرالفيت يبوست است. عارضه هاي اسهال، تهوع، خشكي دهان، گيجي، خواب آلودگي، سرگيجه، راش پوستي و كهير هم گزارش شده است.
توصيه ها :
آنتي اسيدها بايد با فاصله نيم ساعت از سوكرالفيت مصرف شوند.
براي جلوگيري از بروز يبوست مصرف 8 تا10 ليوان آب در روز، افزايش مصرف غذاهاي حجيم و فيبردار و افزايش فعاليت جسماني پيشنهاد مي شود.
شرايط نگهداري :
در دماي اتاق نگهداري شود.