سیتولوژی در محیط مایع

نسل دوم سیتولوژی در محیط مایع؛ ‌تشخیص سرطان دهانه رحم به وسیله Liqui-Prep

امروزه سرطان دهانه رحم اولین یا دومین علت مرگ زودرس بانوان درسراسر دنیا است. با این وجود این بیماری را می‌توان پیشگیری کرده و اگر در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود ۱۰۰% ‌قابل درمان است.

پـاپ اسمیـر سنتی ۲۵ سال پیش به بالاترین کـارایـی خـود در تشخیص سرطان دهانه رحم رسید، نرخ مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم در طول ۲۵ سال اخیر ثابت مانده است. روش سنتی پاپ اسمیر برای تشخیص سرطان دهانه رحم تنها ۵۱% حساسیت دارد.
امــا اگــر ‌روش پــاپ اسـمـیـر امـروزه معـرفـی می‌شد به هیچ عنوان مورد قبول قرار نمی‌گرفت زیرا:
‌مـیزان حساسیت ۵۱( %تنها کمی بیشتر از شیر یا خط با سکه) است.
%۲۰جواب منفی کاذب.
‌ضــایـعــات پـیــش-ســرطــانـی را ۶۵%‌کـمـتـر تشخیص می‌دهد.
‌پــــــزشـــکــــــان امــــــروزی در بـــــرابـــــر روش نمونه‌گیری مقاومت می‌کردند.
‌پاتولوژیست ها و سیتولوژیست ها کیفیت لام‌ها را برای تشخیص مناسب نمی‌دیدند.
مقایسه سیتولوژی در محیط مایع با روش پاپ اسمیر
سیتولوژی در محیط مایع ( LBC (Liquid Based Cytology در سال ۱۹۹۰ میلادی به عنوان جایگزین تـکنیک معاینه سرطان دهانه رحم معرفی شد. تـشـخـیـص نـاهنجاری اپیتلیومی سلولی توسط LBC به نسبت پاپ اسمیر بیشتر می باشد. بیش از ۲۰۰ مـرکـز تخصصی بررسی کرده اند که LBC دارای امتیازاتی از جمله قدرت تشخیص بالای ضـایـعـات اولـیـه پـیـش سـرطـانـی (حـداقـل %۶۵) است. با اینکه نیمی از کشورهای سراسر جهان LBC را به کار می برند اما همچنان یکسری موانع بیشتر افراد را به سمت استفاده از پاپ اسمیر می کشاند، این موانع عبارتند از:
۱-هزینه بسیار زیاد LBC نسل اول در مقایسه با پاپ اسمیر (نزدیک به ۶ برابر)
۲-هزینه بالای تجهیزات تخصصی لازم برای آزمایش های مورد نظر
۳-روش های پیچیده LBC که منجر به ایجاد تغییر در ظاهر و ساختار سلول های نمونه شده و نیاز به آموزش سیتولوژیست است.
کیت Liqui-Prep با موفقیت موانع فوق در نسل اول را رفع کرد.

مقایسه Liqui-Prep با نسل اول سیتولوژی در محیط مایع
کیت Liqui-Prep
این محصول دارای تأییدیه های مشهور قانونی اروپا (CE)، امریکا (FDA) و مجوزهای کانادایی است.
Liqui-Prep  شامل مجموعه سه ترکیب اصلی و یک روش ساده برای استفاده از آن ها است:
از چپ به راست :
‌محلول نگه دارنده
‌محلول سلولی
‌محلول پاک کننده
و لوله برای سانتریفیوژ
تنها تجهیزات مورد نیاز در این روش‌سانتریفیوژ معمولی،‌ پیپت و ورتکس است.

مراحل استفاده از کیت Liqui-Prep: 

۱-جـمــع آوری: مـحـفـظــه کــوچــک مـحـلــول نـگـهــدارنــده نـمــونـه بـه همـراه بـرس (Rovers Cervex) نمونه برداری.

۲-پاکسازی و تغلیظ نمونه‌: با مخلوط کردن محلول پاک کننده با نمونه و سپس سانتریفیوژ، مواد زائد از نمونهِ مورد آزمایش تفکیک می شود.

۳-متمرکز کردن‌: در این مرحله می توان از هر سانتریفیوژ استانداردی استفاده کرد که این پروسه به مدت ۱۰ دقیقه به طول می انجامد.

۴-کپسول دار کردن نمونه و پخش کردن سلول ها: با اضافه کردن محلول سلولی، یـک لایـه روی لام استـانـدارد آزمـایشگاه برای رنگ آمیزی و بررسی قرار می گیرد. تشخیص به راحتـی تـوسـط تکنسین های آزمایشگاه امکان پذیر است.
به طور کلی علاوه بر دقت بالای این روش، صرفه‌جویی در هزینه ها برای بیمار و آزمایشگاه را نیز به همراه دارد.
هـزینـه پـاییـن بـرای انجام هر آزمایش به این صورت است که:
– تـکـنــولــوژی مـنـحـصـر بـه فـرد کپسـول‌دار کردن،‌ نیاز به لام های روکش‌دار را از بین برده ‌و در نتیجه هزینه کم می‌شود.
– حجم نگهداری‌شده نمونه به آسانی امکان تهیه آن در چند لام را فراهم می کند و نیازی به پرداخت هزینه  برای تکرار آزمایش نیست.
لازم به ذکر است که محصول Liqui-Prep در حال حاضر در ۵۳ کشور دنیا از جمله در ایران ثبت شده است

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *