سیلندرهای گلبول قرمز(RBC Casts) و سیلندرهای گلبول سفید(wbc Casts)

سیلندر گلبول قرمز-RBC Casts
سیلندرهای سلولی ممکن است حاوی گلبول های قرمز ، گلبول های سفید یا سلولهای پوششی باشند.معمولا وجود سیلندرهای سلولی نشانگر بیماری جدی کلیوی است، گرچه در افراد سالم پس از شرکت در ورزشهای تماسی( کشتی ، بوکس ، ورزشهای رزمی…) سیلندرهای گلبول قرمز یافت می شود.در حالیکه یافتن گلبول قرمز در ادرار نشانگر خونریزی از بعضی نواحی مجاری ادراری –تناسلی است، وجود سیلندرهای گلبول قرمز خیلی اختصاصی تر است و خونریزی از درون نفرون را نشان می دهد.سیلندرهای گلبول قرمز عمدتا با گلومرولونفریت همراهند، اما هر حالتی به گلومرول ، توبول ها یا مویرگهای کلیوی آسیب برساند ممکن است سبب ایجاد سیلندرهای گلبول قرمز شود.
سیلندرهای گلبول قرمز به راحتی شناسایی می شوند زیرا آنها نور را منکسر کرده و رنگشان از زرد تا قهوه ای متغیر است. سلولهی موجود در آنها ممکن است به وضوح قابل تفکیک بوده و یا کاملا به هم فشرده و چسبیده به شالوده پروتئینی باشند. حتی در یک سیلندر کاملا فشرده نیز ، اگر با دقت فوکوس کنیم می توانیم غشاهای سلولی را ببینیم. با پیر شدن سیلندر لیز سلولی شروع می شودو سیلندر یکنواخت تر به نظر می رسد اما هموگلوبین آزاد شده رنگ خاص( قهوه ای مایل به زرد ) را ایجاد می کند. زمانی فکر می کردند سیلندرهای گلبول های قرمز با آنهایی که حاوی هموگلوبین هستند ، نماینده بیماری های متفاوتی می باشند، و موقع گزارش باید آنها را از هم تمایز داد. درستی این مسئله ثابت نشده است و هر دو نوع را به صورت ، تعداد سیلندرهای گلبول قرمز در هر میدان میکروسکوپی با درشتنمایی کم گزارش می کنند. رسوبهایی که حاوی سیلندر های گلبول قرمز هستند ، باید حاوی گلبول های قرمز آزاد نیز باشند.

11

 

سیلندرهای گلبول سفید(WBC Casts)
وجود سیلندرهای گلبول سفید در ادرار مشخص می کند که درون نفرون عفونت یا التهابی وجود دارد. آنها را بیشتر در پیلونفریت می بینیم ، اما در هر شرایطی که سبب التهاب نفرون شود، پدید می آیند و همچنین در گلومرولونفریت ، سیلندرهای گلبول قرمز را همراهی می کنند.سیلندرهای گبل سفید نور را منکسر می کنند و دانه دار هستند و به جز موقعی که تجزیه آنها شروع شده باشد، می توان هسته های چند لوبه را درونشان مشاهده کرد.تمایز سیلندرهای گلبول سفید با سیلندرهای سلول های پوششی می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد و ممکن است برای ایجاد هسته های قابل رویت ، به رنگ آمیزی نیاز پیدا کنیم. وجود سیلندرهای گلبول سفید نشان دهنده لزوم انجام کشت باکتریایی است.
سیلندرهای باکتریایی که حاوی باسیلهای پوشیده از آنتی بادی هستند، چه درون شالوده پروتئینی و چه متصل به سطح آن ، و سیلندرهای مخلوط سلولی و باکتریایی در پیلونفریت حاد دیده می شود.

1213

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.