شرح وظایف سوپروایزر آزمایشگاه


1-همکاری در اجرای دقیق سیاست های تعیین شده از طرف مبادی ذیربط .

2-نظارت بر انجام کلیه آزمایش ها و در صورت نیاز انجام آنها

3-جمع آوری و کنترل نتایج آزمایش های مختلف و تطبیق آنها با درخواست پزشک و نگه داری اطلاعات نتایج آزمایش های بیماران

4-بررسی روش های انجام آزمایش ها و ارائه پیشنهادها جهت بهبود آنها به مسئولین ذیربط

5-پیش بینی و برآورد نیاز تجهیزاتی، مواد مصرفی و ارائه آنها به مسئول فنی آزمایشگاه

6-هماهنگی و نظارت بر بخش های مختلف آزمایشگاه و همکاری در رفع نواقص و مشکلات مربوطه

7-تهیه آمار و گزارش عملکرد از بخش های آزمایشگاهی

8-همکاری در اجرای برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه

9-همکاری در آموزش کارورزان، کارآموزان و پرسنل آزمایشگاه

10- کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب

11-نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی

12-انجام عملیات نگه داری دوره ای دستگاه های موجود در آزمایشگاه

13-اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزات به مبادی ذیربط

14-نظارت بر انجام دستورالعمل ایمنی، بهداشت محیط کار و دفع بهداشتی زباله های آزمایشگاهی

15-کنترل کلیه فاکتورها و صورتحساب ها اعم از خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات آزمایشگاه های ارجاع، حقوق و بیمه پرسنل، تنخواه کارپرداز

16-گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکت های خریداری شده

17-اختیار تعریف آزمایشها و بخشها، تعریف قرارداد بیمه، تعریف سربرگ قبض، نمایش منحنی درآمد، گزارش آمار پزشکان، لیست کارکرد، آمار مالی موارد، اصلاح صورت حساب ها و تغییر برنامه های رایانه ای با اجازه مسئول فنی

18-اختیار نظارت و ارزیابی جهت گزارش به مسئول فنی در بخش های پذیرش، نمونه گیری، انگل شناسی، آنالیز ادرار، میکروب شناسی، شستشو و استرلیزاسیون، هماتولو‍‍ ژی و بیوشیمی و گازهای خونی و….

شرایط احراز

حداقل کارشناس علوم آزمایشگاهی با 2سال سابقه یا کاردان علوم آزمایشگاهی با حداقل 3 سال سابقه در بخش های مختلف آزمایشگاه .

عدم سوء سابقه و موانع قانونی و حقوقی

آشنایی با کامپیوتر ، ویندوز و کار با مجموعه OFFICE

سلامت روحی و روانی

دارا بودن خصیصه دقت

صلاحیت علمی و عملی برای انجام امور بخش (صلاحیت کاری وی به تائید مسئول فنی رسیده باشد)

توانائی سرپرستی و راهبری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.