شرح گزارش کشت گلهای لاله سنبل نرگس سوسن

شرح گزارش : کشت گلهای لاله .سنبل . نرگس . سوسن

شرح کشت گل لاله :

تولید کننده اصلی این گل هلند است . به جز رنگهای آبی بقیه رنگها را دارا میباشد . گیاهی دائمی . یکساله سوخ دار میباشد . در مناطق سردسیر گیاهی دائمی است . هر سوخ تا سه سال قابلیت کشت دارد ریشه در لاله به صورت رشته ای و فاقد انشعاب است . برگهای در سطح خاک گسترده و اغلب حاشیه آنها موج دار است .

از نظر باغبانی لاله دو گروه است :

۱-  لاله با ساقه گلدهنده بلند که برای گل بریده مناسب است .

۲-  لاله با دمگل کوتاه ، گل درشت و با دوام که برای کاشت در گلدان مناسب است .

این گل در بهار گل می دهد . با زود رس کردن می توان از اواسط دی تا فروردین آنها را وادار به گلدهی کرد نیاز دمایی لاله این گونه است که به سرما مقاوم است . و برای پیش رس کردن و ریشه دهی نیاز به دمای ۹ درجه سانتی گراد را دارد وقتی ساقه به ۳-۲ CM رسیده دما را به ۲-۰ کاهش می دهند تا از رشد بیشتر ریشه و ساقه جلو گیری کند.

ادامه در فایل زیر:فایل گزارشکار گلکاری نیز گنجانده شده است.

قیمت ۱۰۰۰ تومان

دانلود