شمارش افتراقي سلولي

تعيين انواع رده هاي گلبولهاي سفيد، بررسي مرفولوژي و اختلافات گلبول قرمز و ساير موارد غيرطبيعي خون بيمار

تجهيزات: لام-لام كش-رنگ گيمسا-الكل متانول-مداد-نمونه هايEDTA- حوضچه رنگ آميزي-اپليكاتور-

روش انجام كار:

1-نمونه بيمار را به مدت 2 دقيقه ميکس نمائيد.

2-يك قطره از نمونه بيمار را توسط اپليكاتور بر روي لام قرار دهيد.

3-لام كش و يا يك لام ديگر را با زاويه اي 40-30 در جلوي قطره خون بگذاريد.

4-سپس آن را به سمت عقب كشيده تا با خون مماس شود و به محض پخش شدن خون در لبه هاي لام كش، لام كش را به آرامي به سمت جلو ببريد.

5-يك اسمير خوب مي بايست 4/3 لام را بپوشاند.

6-اسمير فوق نبايد حاوي برآمدگي،حفره،خط،رگه و يا كلامپ باشد.

7-لام را بر روي حوضچه رنگ آميزي قرار دهيد و بگذاريد به آرامي خشك شود.(از دميدن روي لام خودداري نمائيد.

8-پس از خشك شدن لام توسط مداد در منطقه ضخيم لام نام و نام خانوادگي، شماره پذيرش و تاريخ نمونه را يادداشت نمائيد.

9-الكل متانول را بر روي لام ريخته تا لام فيكس شود.

10-سپس رنگ گيسما ذخيره را بر طبق دستورالعمل آن با آب شير رقيق نمائيد.

11-سطح لام ها را كاملا با رنگ بپوشانيد.

12-لامها را طبق مدت زمان سازنده رنگ، رنگ آميزي نمائيد(30-20 دقيقه)

13-در پايان آنها را توسط آب بشوئيد.

14-آنها را از طرف منطقه ضخيم در راك مربوط قرار دهيد تا خشك شوند.

انجام شمارش سلول خون به روش دستي:

هدف:شمارش دستي سلول هاي خوني جهت تائيد عملكرد دستگاه و يا اصلاح جواب دستگاه و يا در مواردي كه نمونه آناليزي غير از خون باشد.

تجهيزات:پيپت 1سي سي-لوله شيشه اي- لام هما سيتومتر- لامل- ميكروسكوپ-سرم فيزيولوژي-محلول ماركانو(تورك). خون حاويEDTA-ميكروپيپت 50 لاندا

روش انجام كار:

1-نمونه خون را به مدت يك دقيقه مخلوط نمائيد.

2-جهت شمارش (W.B.C) گلبولهاي سفيد به تعداد بيماران لوله هاي شيشه اي را علامتگذاري نمائيد.

3-به هر كدام از لوله ها به ميزان cc1 از محلول ماركانو(اسيد استيك 2./.) اضافه نمائيد.

4-   50 لاندا از محلول لوله هاي برداشته و 50 لاندا از نمونه بيماران به لوله هاي علامتگذاري شده اضافه نمائيد.

5-لوله ها را به مدت 1 دقيقه مخلوط نمائيد.

6-لام هما سيتومتر را برداشته و صفحه شمارش آن را با يك پنبه مرطوب تميز و خشك نمائيد.

7-يك لام 18×18 را روي صفحه شمارش قرار دهيد.

8-با ميكروپيت از محلول مخلوط شده هر بيمار برداشته و به آرامي در فضاي بين لامل و لام تزريق نمائيد.

9-سعي نمائيد تا محفظه زير لامل داراي حباب هوا نباشد و به محض پر شدن محفظه لام جهت شمارش آماده مي باشد.

10-لام هما سيتومتر را زير ميكروسكوپ قرار دهيد. و با عدسي x40 شمارش نمائيد.

11-در خانه هاي A-B-C-D تعداد W.B.C ها را شمارش نمائيد.

12-از اعداد حاصله ميانگين گرفته به شرح ذيل محاسبه نمائيد.

?10×20×ميانگين حاصله(X)= فضاي لام و لامل×ميزان رقت ×مانگين چهار مربع

13-و سپس مراحل رقيق سازي بالا را جهت شمارش ارتيروسيت ها(R.B.C)ها) به كمك محلول سرم فيزيولوژي انجام دهيد.

15-پس از آماده سازي مقدمات خون را به نسبت 200/1 با سرم فيزيولوژي رقيق نمائيد.

16-جهت اينكار مي توانيد از پيت CC2 و ميكروپيپت 10 مشاهده نمائيد.

17 -نمونه در زير لامل بر روي لام هماسيتومتر تزريق نمائيد و لام را با عدسي X 40 مشاهده نمائيد.

170تعدا گلبول هاي قرمز در خانه مركزي لام (خانه E) را شمارش نمائيد.

19-به طريق ذيل محاسبه نمائيد.

? =10×200×x = فضاي لام و لامل× ميزان وقت×تعدا شمارش شده

20-در مورد مايعات غير از نمونه خون در صورت داشتن رنگ طبيعي و پائيين بودن تعداد سلولي نياز به رقيق نمودن نبوده و مستقيما آنرا توسط لام هماسيتومتر شمارش نماييد و ضريب رقت را از فرمول حذف نماييد به عبارتي تعداد شمارش شده را در يک مربع حساب نماييد و در عدد 10 ضرب نماييد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *