شمارش CD4

مولکول CD4روی سطح لنفوسیت‌های T کمکی بیان می‌شود و به‌ عنوان گیرنده ابتدایی بـــــــــرای ویروس HIV-1، HIV-2 عمل می‌کند. از دست دادن پیشرونده سلول‌های T کمکی، یافته مشخصی در بیماران مبتلا به سندرم اکتسابی نقص ایمنی (AIDS) می‌باشد و یک عامل خطر مستقل برای توسعه به سمت      AIDSو مرگ می‌باشد. شمارش CD4برآوردی از وضعیت ایمنی را مهیا می‌کند. شمارش CD4شاخصی جالب در بررسی خطر کسب عفونت‌های فرصت طلب می‌باشد. شمارش CD4بالای 500 سلول در mm³ بندرت شخص را دچار عفونت‌های فرصت طلب می‌کند، اما زمانی که این تعداد به زیر 200 سلول برسد خطر ابتلا افزایش می‌یابد. علاوه بر شاخص خطر برای عفونت‌های فرصت طلب، تعداد CD4در پاسخ به درمان ضد ویروسی افزایش می‌یابد. کاهش CD4یک شاخص پیشرفت بیماری است. بیمارانی که افزایش مشخص CD4در پاسخ به درمان ویروسی را نشان می‌دهند خطر گسترش بیماری در آنها کاهش می‌یابد. دستورالعمل‌های موجود پیشنهاد می‌کند که تعداد CD4در زمان تشخیص و هر 6-3 ماه پس از آن اندازه‌گیری شود. اگر علائم داشت شمارش‌های CD4 باید مرتباً انجام شود.