شناسایی گیاهان سمی

گیاهان سمی

گیاهان سمی از دوران بسیار کهن برای بشر به خوبی شناخته شده اند. ادبیات بابی نیز تدریجاً به سمی بودن بعضی از گیاهان اشاره کرده است تاریخ نیز از گیاه نشو کردن نام بوده است که توسط یونانی ها برای سقراط و رنوانی های دربار برده می شد. گوسفندان و بزغاله ها در صنعت ایالات متحده فقدان سالانه ای در حدود 10 میلیون دلار از گیاهان سمی تجربه کرده اند. هیچ بخشی از ایالات متحده فارغ از این گیاهان نیست. بلکه صدها نوع از آنها وجود دارد. سنگین ترین خسارات وارده از شوکران از گیاهان سمی مناطق غربی بوده است. زیرا 1- کشت و زراعت کمتر وانهدام کمتری در این مناطق بوده . 2- مراتع بسیار روی بعضی از مناطق غرب که نتیجه آن حذف بعضی گیاهان دلخواه و مورد تغذیه ایبوده و به جای آن شاهد افزایش تعداد نمونه های سمی و کم ارزش شدهاست. بعضی گیاهان سمی معمولی در جدول 4-23 لیست شده اند. اما لیست گیاهان سمی بسیار وسیع است و هر تلاشی برای بحث در مورد آنها در این کتاب بی فایده است. و افرادی که علاقمند به مطالعه در این موضوع هستند کتاب stockman با چاپ انتشارات با نام shupxgoat مراجعه کنند کهاز همین ناشر به چاپ رسیده است. اما stockman و دام پزشکان باید یک روش کاری از نمونه های سمی در مناطقی که آنها کار می کنند داشته باشند.

تشخیص سمی بودن گیاه ک

تشخیص میزان سمی بودن گیاه در حیوانات خیلی آسان نیست هر مورد بیماری یا مرگ گاهی اوقات هیچ نشانه ای نداشته و گاهی بدون نشانه و نتیجه سمی بودن است. این مورد ممکن است که همیشه درست نباشد. هنگامیکه تعدا زیادی از حیوانات ناگهانی تحت تاثیر قرار می گیرند. به هر جهت شک سمی بودن به و جود می آید تااینکه علت های دیگری ثابت شود. خوردن گیاهان سمی ممکن است باعث آشکار شدن علائم و نمونه های زیر شود 1) مرگ ناگهانی 2) بیماری گذرا و موقت 3) ضعف عمومی بدن 4) اختلالات عصبی- عروقی و سیستم های درون ریز 5) فتوسنتز 6) دفع ادرار دائم 7)خون ریزی 8)اسهال 9) ناتوانی و مرگ 10) مرگ تدریجی 11) مرگ جنینی 12) سقط جنین 13) نکروز و سیروز 14) ادم و آب آوردگی و خیز 15) رشد تومور در بافتهای بدن 16) عیب ها ونقص های استخوانی (تغییر شکل اندام)17) اشکالات متابولیک و صدمه های فیزیکی .

البته هیچ کدام از این نشانه های معمولی دلیلی برای تشخیص سمی بودن گیاه نیستند. اما یک توصیف دقیق از نشانه های سمی با اطلاعات قبلی برای گیاهان وجود یک ایده اصلی برای تشخیص های آزمایشی فراهم می سازد. اطلاعات اضافی برای تشخیص بیماری و گیاه سمی شامل : 1- نوع تغذیه- مرتع مورد نظر، دسترسی به آب 2- تشخیص و فراوانی مناسب از همه گیاهان سمی مورد دسترس حیوانات 3- تعداد و مرحله رشد انواع گیاهان سمی مختلف در مراتع 4- سمی بودن و خوش مزه بودن گیاهان مناسب با منطقه رشد. 5- زمان خوردن گیاهان تا نشان دادن و بروز سم 6- نمونه ها ، سن، و جنس حیوانات 7- نشانه های مکنیکی از سم . 8- تحلیل شیمیایی گیاهان 9- ارزیابی موثر و دقیق همه اطلاعات مربوط به سبب شناسی بیماری

جلوگیری تخریب حاصل از گیاهان سمی

با وجود گیاهان سمی ،تاکید می شود که باید روی جلوگیری از تخریب نسبت به درمان اقدام شود و این عمل بدون توجه به چگونگی و دانستن چقدر موفقیت باید صورت بگیرد. در زیر معیارها و دستور العمل های موثری پیشنهاد ده است :

1- مرتع خوب و ادارهمناسب آن:

سمی بودن گیاه یک نشانه طبیعی از مرتع بیمار است که معمولاً نتیجه ای از استفاده نابجا و عدم استفاده صحیح است. هنگامیکه یک مقدار کافی از گیاهان علوفه ای در دسترس باشد گیاهان سمی اغلب خورده نمی شوند. زیرا آنها خوشمزه تر هستند.از طرف دیگر هنگامیکه سازماندهی کم است. مقدار کافی از گیاهان خوش طعم و سبزیجات مطمئن ، کم شده و حیوانات به گیاهان سمی رجوع می کنند .

2- دانستن این مطلب که گیاهان سمی در همه مناطق عمومیت دارند :

این موضوع می تواند از طرق a) مطالعه نمودارها، عکس ها و توصیف کننده ها صورت بگیرد . c ) با فرستادن 2 تا 3 نوع گیاه تازه، ( در صورت امکام ساقه ، برگ ، ریشه) برای کشاورزی در ابتدا روی چندین لایه نازک کاغذ مرطوب نقشه    را ترسم کنید.

با شناختن گیاهان سمی منطقه می توان : 1- اجتناب از مناطق ائون با گیاهان سمی. به دلیل تمرکز حیوانات و مراتع زیاد که دارای حفره های آب ، زمین های شور، زمین های رگ دار. 2- کنترل گیاهان سمی به طور موثر توسط ابزار شیمیایی و مکانیکی . 3- شناسایی انواع گیاهان سمی ، در هنگام حمله سموم . 4- دانستن اهداف اولیه – کاربرد مخصوصاً زمانیکه مرگ نزدیک است یا زمانیکه یک دام پزشک ره راحتی در دسترس نباشد. 4- برای حیوانات مراتع با یک طبقه از حیوانات اهلی البته نه سموم با گیاهان سمی در آن منطقه بسیاری از گیاهان به طور جدی به یکی از انواع حیوانات اهلی سموم می شوند که به دیگری حساس نیستند. 5- تغییر زمان و فصل مرتع به یک زمانیکه گیاه در معرض خطر نیست. بعضی گیاهان در یک فصل خاص از سال به سمی مسموم می شوند و در فصل دیگر سالم هستند. 6- اجتناب از گیاهان آلوده به سم. بعضی از گیاهان هم در زمان سبز بودن و هم در زمان خشک بودن مسموم هستند. زمانیکه گیاهان سمی با یکدیگر مخلوط می شوند جداسازی آنها برای حیوانات کار دشواری است.

3- شناختن نشانههایی که معمولاً گیاه مسموم را مشخص می کند. و امکان آن هر چه سریعتر لازم است. 4- اجتناب از بازگشت به مراتعی که در اول هر بهار : طبیعتبسیاری از گیاهان سمی را زودتر از گیاهان علوفه ای مورد دلخواه ومطلوب رشد می دهد. به این دلیل حیوانات نباید به مراتع مطلوب خودشان در اول هر بهار برگردند زیرا مراتع علوفه دار پر شده اند. تهیه تغذیه خوب در طول خشکسالی یا بعداز ایجاد جنگل زود رس در غیر این صورت حیوانات گرسنه ممکن است گیاهان سمی را در یک تلاش بی وفقه به منظور بقای بیشتر بخورند.

6- اجتناب از بازگرداندن حیوانات گرسنه به مناطقی که گیاهان سمی در آن وجود است. مخصوصاً آنهایی که در حال پرورش هستند یا از مسافت های دور و با کشتی آورده شدهاند. و یا آنهائیکه در زمستان روی مناطق علوفه ای خشک به سر برده اند. سعی کنید در ابتدا حیوانات برای سلامت و مر بیشتراز تغذیه خوبی بهره مند گردند.

7- اجتناب حرکت حیوانات . وقتی از گیاهان خزنده تغذیه می کنند در بین راه به حیوانات فرصت بدهید تا استراحت کنند و از گیاهان و غذای تکمیلی استفاده کنند.

8- در ساختن همه حیوانات از مناطق الوده این عمل امیدوار کننده بوده و باعث کنترل خسارات بعدی می شود.

9- درمان بی درنگ و فوری . در این عمل توسط یک دام پزشک صورت می گیرد.

درمان:

متاسفانه حیوانات مسموم در یک زمان مناسب برای جلوگیری از خسارت ها شناسایی نمی شوند بنابراین جلوگیری نسبت به درمان یک عمل موفقانه تری است. در هنگام شکل مالک یا صاحب آن بی درنگ باید به دام پزشک تلفن کند در این زمان حیوان باید : 1) در یک مکان سازگار و مناسب برای معاله قرار بگیرد. 2) از هر گونه گرما و سرمایی حمایت شود. 3) تنها از خوردن دانه ها و غذاهای سالم و اجازه داده شود استفاده کند دام پزشک ممکن است به تعیین نوع گیاه سمی بپردازد و این عمل 1) توسط مشاهده علائم 2) یافتن دقیق گیاه سمی از طریق مرتع خورده شده توسط مشاهده دقیق مرتع و یا شناسایی برگ ها و گیاهان دیگر از طریق لوله ای گوارش در زمان کالبد شکافی. آری ، دانستن کلید بزرگی است. متاسفانه بسیاری از حیوانات مسموم که می توانستند دوباره برگردند توسط افراد تعلیم ندیده ای از بین رفتند.

برقراری نظم و انظباط دولتی و محلی مربوط به کنترل بیماری

بیماری های مشخص بسیار مخرب هستند به همین دلیل افراد نمی توانند مراتع و مزارع خود را بر خلاف هجوم و تهاجم حمایت کنند . علاوه بر این هنگامیکه بهداشت و سلامت فردی در خطر باشد. مشکل برای حل کردن بسیار بزرگ و با اهمیت می شود . در ایالات متحده آمریکا ، فعالیتهاای منظمی در مورد کنترل بیماری حیوان صورت گرفته که تحت سازماندهی ومراقبت های ویژه ای از فدرال می باشند. این مسئولیت و البته به عوامل زیر است 1- خدمات وام پزشکی 2- خدمات بازرسی سلامت گیاه و حوان. 3- بخش v.s در کشاورزی 4- ساختمان مرکزی فدرال . 5- 20782.myallsille- mayland