شیوه کار تست رایت لوله ای

مراحل عملی ازمایش wright به روش لوله

ابتدا تمامی محلولهای مورد نیاز را از یخچال خارج کرده تا به دمای محیط برسند.
انتی ژن ها نباید اگلوتینه داشته باشند
سرم نباید لیز شده باشد

مراحل کار
ابتدا ۷ تا ۹ لوله بزرگ شیشه ای را اماده کنید
درون لوله شماره ۱ مقدار ۱۰۰۰ لاندا سرم فیزیولوژی بریزید.
درون بقیه لوله ها ۵۰۰ لاندا سرم فیزیولوژی بریزید.
از لوله شماره ۱ مقدار ۱۰۰ لاندا سرم فیزیولوژی بردارید و در عوض ۱۰۰ لاندا سرم بیمار را درون لوله شماره ۱ بریزید و لوله را به حالت دورانی بجرخانید تا سرم و سرم فیزیولوژی باهم ترکیب شوند.
حال مقدار ۵۰۰ لاندا از محتویات لوله ۱ برداشته و به لوله ۲ بریزید.
لوله را به ارامی بطور دورانی بچرخانید.

حال ۵۰۰ لاندا از محتویات لوله ۲  را برداشته و به لوله ۳ بریزید و این کار را تا رسیدن به اخرین لوله ادامه دهید.
حال ۵۰۰ لاندا از محتویات اخرین لوله را دور بریزید.
در مرحله اخر به تمام لوله ها مقدار ۵۰۰ لاندا انتی ژن رایت به روش لوله اضافه کنید ولوله ها را ۳ دقیقه روی شیکر دورانی قرار دهید.
سپس کل لوله ها را در۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه قرار دهید.

نتیجه گیری
اخرین لوله ای که در ان اگلوتیناسیون ایجاد شده باشد تیتر رایت است.
قدار تیتر عکس غلظت است.یعنی تیتر ۱/۲۰ میشود ۲۰
اگلوتیناسیون به شکل رسوب ابی کم رنگ میباشد.

رقت نهایی برای لوله ها بدین شکل خواهد بود
لوله اول:۱/۲۰
لوله دوم:۱/۴۰
لوله سوم: ۱/۸۰

لوله چهارم:۱/۱۶۰

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *