ضد انعقادهای رایج جهت نمونه خون

ضد انعقادهای رایج جهت نمونه خون

ضد انعقادهای رایج مورد استفاده جهت نمونه خون شامل موارد زیر می­باشند:

  • · اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)، سیترات سدیم، هپارین، سدیم پلی سولفانات (SPS)، فلوراید سدیم و اسید سیترات دکستروز (ACD) می­باشد.

اتیلـن دی آمیـن تتـرا استیک اسید  (EDTA)که به اشکال نمک­های سدیم و پتاسیم و لیتیم موجود است. مورد استفاده آن در بخش­های خون­شناسی، بیوشیمی و بانک خون می­باشد. جهت شمارش سلول­های خونی و تشخیص افتراقی نمک پتاسیک آن توصییه می­گردد.

  • · سیترات سدیم جهت آزمون­های انعقادی و سرعت رسوب گلبولی کاربرد دارد.
  • · هپارین به فرم نمک­های لیتیم و سدیم در اندازه­گیری بسیاری از پارامترهای خون و بررسی­های ایمونولوژیک به همراه آزمون مقاومت گلبولی کاربرد دارد.
  • · فلوراید سدیم جهت اندازه­گیری گلوکز کاربرد دارد.
  • · سدیم پلی سولفانات به­عنوان ضد انعقاد جهت شیشه­های کشت خون استفاده می­گردد.

·· اسید سیترات دکستروز به­عنوان ماده ضد انعقاد در کیسه­های خون در انتقال خون کاربرد دارد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *