طرزکار با دستگاه کوباس میرا

طرزکار با دستگاه کوباس میرا

  • اقدامات وابسته :

۱-۲- آگاهی کامل از روش کار با دستگاه

۲-۲- شناخت عواملی که باعث خطا میشود

۳-۲- گذراندن آموزش لازم برا ی رفع عیوب احتمالی در حیطه وظیفه اپراتور

۳- هدف :

انجام آزمایشاتی که با این دستگاه انجام میشود از قبیل : IRON-TIBC-Ferritin-HbA1C،پروتئین ادرار ۲۴ساعته

۴-موارد کاربرد :

کاربرد تشخیصی و طبی جهت درمان بیمارن دارد

۵- صلاحیت و شایستگی :

پرسنل بخش بیوشیمی باید صلاحیت علمی و عملی لازم را داشته باشند.

۶- نمونه :

۱-۶- نمونه CBCجهت HbA1c

۲-۶- سرم خون لخته

۳-۶- ادرار ۲۴ ساعته بصورت مستقیم

۷- تجهیزات (مواد لازم و آماده سازی مورد نیاز قبل از انجام تست ):

۱-۷- کووت تمیز و اسید واش جهت آزمایش IRON

۲-۷- کاپ تمیز و اسید واش جهت آزمایش IRON

۳-۷- سینی مخصوص محلول ها

۴-۷- سینی مخصوص نمونه ها

۵-۷- محلول Clean‌مخصوص دستگاه

۶-۷- کاغذ برای پرینت جوابها

۷-۷- سرم فیزیولوژی جهت رقت TIBC

۸-۷- سمپلر های موردنیاز و نوک سمپلر

۸-  نکات ایمنی :

استفاده از دستکش و عینک محافظ در حین انجام کار

۹-مستندات:

۱-۹- کاغذ پرینت دستگاه که به مدت یک هفته نگهداری میشود

۲-۹- Logbook مربوط به دستگاه که به مدت یکسال نگهداری میشود.

۳-۹- جواب کنترلها که در دفتر ثبت میشود

۴-۹- فرم مخصوص درخواست بیماران که در کامپیوتر موجود میباشد

۱۰- کنترل کیفی قبل از انجام و حین کار :

در ابتدا ی کار برای هر تست کنترل مخصوص آنرا را ه می اندازیم و جوابها  را در دفتر ثبت می نمائیم

کنترل IRON همان کنترل نرمال پارس آزمون می باشد

برای HbA1C درجعبه آن کنترل مخصوص نرمال و High وجود دارد

برای فری تین از  Trulab protein استفاده میکنیم .

برای TIBC  همان Trulab protein را به نسبت یک به ۱۰ رقیق میکنیم .

کنترل پروتئین ادرار ۲۴ ساعته هم بصورت جداگانه موجود میباشد.

۱۱-روش اجرایی:

دستگاه کوباس میرا یک اتوآنالایز است که به روش توربیدومتری و فتومتریک کار میکند.

این دستگاه دارای یک قسمت کامپیوتری برای برنامه ریزی و انجام آزمایش می باشد. یک قسمت فتومتریک که یک محفظه درپوش دار که درونش ۶ عدد کووت مخصوص کوباس قرارداده میشود و یک قسمت مخصوص گذاشتن رک ها ی نمونه های مورد آزمایش و رک های ریجنت ها که درکنار هم قرار میگیرند ویک بازو که دارای دو سمپلر برای کشیدن سرم و محلوهای

آزمایش میباشد .

برای انجام آزمایش IRON-ferritin سرم بیمار بطور مستقیم درون کاپ های آزمایش ریخته میشود که البته برای آزمایش آهن  کاپ و کووت مصرفی حتماً باید نو یا اسید واش باشند .همچنین نمو نه بیمار نیز در لوله نو یا اسید واش گرفته شده باشد تا  از افزایش کاذب آهن جلوگیری شود.

برای Tibc باید نمونه بیمار یا همان سرم با سرم فیزیولوژی به نسبت یک به ۱۰ یا ۵۰ لاندا سرم و ۵۰۰ لاندا سرم فیزیولوژی رقیق شود وبعد مخلوط گشته درون کاپ ریخته شود .برای هر کدام آزمایشات دو ریجنت  R1وR2 موجود میباشد که درون رک مربوطه در دو جایگاه جداگانه ریخته میشود

برای شروع به کار ابتدا شستشوی دستگاه Info 6ـــــــ۱ــــــــStart

برای نمونه دادن در پنجره Rutin:ابتدا شماره تست را تایپ میکنیم بعد دکمه Enter را می زنیم و بعد تست مورد نظر که برای IRON-TIBC-Ferritin‌ دکمه های هر کدام را روی صفحه کلید سمت راست زده وبعد Enter میکنیم  برای HbA1c درصفحه Rutin‌شماره را Enter کرده و بعد دکمهF4 را میزنیم بعد Test level  و دکمه A روی دستگاه را فشار میدهیم وبعد enter  میکنیم .بعد از دادن تمام تستها به همین صورت دکمه Stsrt دستگاه را زده و دستگاه شروع بکار میکند.

 

 

۱۲-محدودیت ها و عوامل مداخله گر :

۱-۱۲- در صورت اسید واش نبودن نمونه برا ی IRONجواب بالای کاذب خواهیم داشت

۲-۱۲- درصورت لخته بودن نمونه CBC‌برای HbA1c جواب غلط است .

۳-۱۲- نمونه ها باید کاملاً سانتریفوژ شده وهیچ فیبرینی نداشته باشند.

۱۳- تفسیر ( علل تکرار وچگونگی گزارش ):

۱-۱۳- درصورت اسید واش نبودن لوله آزمایش این نمونه حتماً باید تکرار شود که این موضوع به اطلاع بخش ونمونه گیر خواهد رسید.

۲-۱۳- درصورت بالا بودن یا پائین بودن غیر عادی هر یک از جوابها حتماً باید نمونه تکرار شود.

۳-۱۳- اگر چنانچه بیماری قرص آهن مصرف میکند باید زیر برگه گزارش جواب بیمار این مطلب تایپ شود.

۴-۱۳- درصورت بالا بودن پروتئین ادرار حتماً نمونه را با اسید سولفوسالیسیلیک بخش ادرار چک میکنیم که مثبت  بودن آنرا بطور قطع مطمئن شویم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *