طرز استفاده از دستگاه اتوکلاو

از دستگاه اتوکلاو براي استريل کردن مايعات محيطهاي کشت وسايل فلزي و يا پلاستيکي مقاوم به حرارت استفاده مي شود .

براي استفاده از آن بايد ابتدا مقداري اب ترجيحا آب مقطر به درون آن ريخت تاحدي که کارخانه سازنده تعيين ميکند کمتر ريختن ممکن است باعث اتمام آب در حين کار و سوختن اتوکلاو شود و زياد ريختن هم ممکن است باعث بالارفتن فشار و کم شدن امنيت دستگاه شود سپس محيط هاي کشت يا هر چيزي را که براي استريل کردن لازم است داخل محفظه مخصوص قرارداده و داخل اتوکلاو ميگذاريم پيچها را به خوبي بسته و شير تخليه را هم چک ميکنيم تا بسته باشد .

سپس دستگاه ا روشن کرده و زمان مورد نظر که بهتر است حداقل 15 دقيقه باشد را به دستگاه مي دهيم دستگاه پساز رسيدن به دماي 121 درجه شروع به شمارش معکوس کرده و سپس از زمان داده شده خاموش مي شود انگاه بايد دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشيم سپس شير تخليه را باز ميکنيم اما نه تا انتها اگر يکباره شير تخليه را تا انتها باز کنيم .

بدليل ايجاد اختلاف فشار بين مايع درون ظرفها و محفظه اتوکلاو ممکن است بخشي از مايع درون ظروف به بيرون ريخته شود پس از تخليه کامل درب اتوکلاو را باز مي کنيم بايد دقت شود که دماي داخل اتوکلاو به زير 85 درجه رسيده باشد و بخار کاملا تخليه شده باشد تاخطري کار بر را تهديدي نکند همچنين بايد دقت کرد مايعاتي که براي استريل داخل اتوکلاو مي گذاريم همچنان از نصف حجم ارلن يا ظرف استفاده شده کمتر باشد نه بيشتر تا محيط با هر مايع ديگر در حين اتوکلاو شدن به بيرون سر ريز نشود همچنين در صورت استفاده از ظروف درب پيچي بايد دقت شود که درب اين ظروف کاملا بسته نشده و نيم باز باشد در صورت بسته بودن امکان انفجار ظرف حتي بيش از پايان کار اتوکلاو مي باشد ارلمنها معمولي را هم بايد در شبتان با يک گلوله پنبه اي مناسب به خوب کيپ گردد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.