طرز تهیه معرف های مورد نیاز در VP

4

طرز تهیه معرف های مورد نیاز در VP

100سی سی الکل اتیلیک مطلق +5گرم الفا مفتول = الفا مفتول 5%

40گرم پتاس در 100سی سی آب مقطر = پتاس 40%

طرز تهیه معرف متیل رد(MR)

200سی سی + 300سی سی الکل 95درجه + 1/0گرم متیل رد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.