طرز رقیق نمودن ساولن

9

طرز رقیق نمودن ساولن

یک قسمت محلول ساولن + 100 قسمت آب
برای ضد عفونی کردن وسایل فلزی از قبل تمیز شده به مدت نیم ساعت در این محلول غوطه ور می کنیم.
———————–
یک قسمت محلول ساولن + 30 قسمت آب
برای ضد عفونی کردن وسایلی که از قبل آلوده شده اند.
———————–
35 سی سی محلول غلیظ ساولن +200 سی سی آب با الکل %95 حجم آنرا به یک لیتر می رسانیم که در این حالت برای ضد عفونی کردن دما سنج های طبی و ضد عفونی کردن پوست قبل از جراحی بکار می رود.
پس از استریل نمودن این محلول رقیق شده برای ضد عفونی وسایل از قبل تمیز شده به مدت 2 دقیقه غوطه ور شدن بکار می رود.
———————-
روش استریل: محلول رقیق شده را در اتو کلاو 116-115 درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت در 123-121 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه استریل می کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.