طرز کار با دستگاههای اتوآنالایزر XD

طرز کار با دستگاههای اتوآنالایزر XD

  • اقدامات وابسته :
    • داشتن آگاهی درمورد خطاهای احتمالی

۲-۲- داشتن آگاهی لازم درمورد کار با دستگاه و سرویس و شستشوی لازم

۳-۲- گذراندن آموزش لازم برای رفع عیوب دستگاه  مربوط به اپراتور

۳- هدف:

انجام Na-K

۴-موارد کاربرد:

کاربرد تشخیصی وطبی برای درمان بیماران دارد

۵- صلاحیت و شایستگی :

تمامی پرسنلی که دربخش بیوشیمی کار میکنند باید صلاحیت علمی و عملی داشته باشند.

  • نمونه: نمونه سرم ازخون لخته هپارینه
  • تجهیزت : مواد لازم وآماده سازی مورد نیاز قبل از انجام تست یا

۱-۷- شستشوی دستگاه با محلولهای Deproteinzer و‍Conditroning

۲-۷- محلول  Cal 1

۳-۷- محلول Cal 2

۴-۷- خالی بود ن ظرف waste

۸-  نکات ایمنی :

استفاده از دستکش و عینک محافظ در حین انجام کار

۹-مستندات :

۱-۹- پرینت دستگاه که به مدت یک هفته نگهداری میشود.

۲-۹- برگه Log book‌مربوط به هر دستگاه که ۱ سال نگهداری میشود.

۳-۹- درخواست کامپیوتری هر بیمار

۴-۹- برگه مربوط به جدول کنترل ها که به مدت ۱ سال نگهداری میشود.

۱۰- کنترل کیفی قبل از انجام و حین کار:

۱-۱۰- قبل از شروع کار در ابتدا توسط اپراتور مربوطه دستگاه بصورت روزانه باید شستشو داده شود و در صورت سالم بودن دستگاه دو کنترل نرمال و High به دستگاه داده میشود که در جدول مربوطه نوشته میشود .

۲-۱۰- درهر ۳۰ ران کاری هم یک کنترل جهت چک صحت دستگاه به آن داده میشود .

۳-۱۰- بصورت دوره ای از شرکت ماد مد مهر برای چک دستگاهها به این مرکز مراجعه مینمایند که یک برگه کنترل دارند و جوابها به آن منتقل شده وبه دفتر آزمایشگاه تحویل داده میشود.

۱۱- روش اجرایی:

۱-۱۱- دستگاه XD قدیمی:

برای کار بااین دستگاه که بصورت اتو لودر می باشد و ۲۰ خانه دارد در ابتدا از روی  صفحه اصلی دکمه Sample را با انگشت لمس می کنیم بعد شما ره شروع وخاتمه نمونه را برای دستگاه مشخص  میکنیم سپس نمونه ها را که درون کاپ ریخته شده و داخل سینی مربوطه گذاشته شده روی جایگاه معین در دستگاه قرار میدهیم و دکمه Start را با انگشت فشار میدهیم (دکمه این دستگاه بصورت لمسی میباشد)روی سینی این دستگاه ۲۰ خانه برای نمونه های معمولی ۲ خانه برای نمونه های Stat ویک خانه برای شستشو با عنوان Cal مشخص شده اگر علاوه بر ۲۰ نمونه عادی نمونه اورژانسی هم داشته باشیم آنرا درخانه E1وE2 قرار می دهیم و دکمه های مورد نظر را با انگشت فشار داده و آنرا  تیک میزنیم سپس جوابها با شماره ۲۵۱و۲۵۲ در می آیند.

۲-۱۱-دستگاه XD جدید بدون اتو لدر

این دستگاه برای نمونه های تکی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد که بعد از شستشودر صورت سالم بودن دستگاه روی صفحه اصلی آن پیغام آماده بودن دستگاه می آید . که اگر درب قسمت sample راباز کنیم شمارش معکوس از ۱۰ شروع میشودکه سرم بیمار را در زیر پروب آن قرار می دهیم و تا شماره ۵ آنرا میکشد و خود دستگاه در صورت کشیدن سرم به اندازه کافی پیغام بستن درب sample را میدهد و بعد از ۳۰ ثانیه جواب آماده میشود.

۳-۱۱- دستگاه XD جدید با اتو لدر :

این دستگاه هم در اول ران کاری هر روز صبح شستشو داده میشود و آماده کار میباشد این دستگاه هم یک سینی گرد دارد که ۳۹ ظرفیت  جای خالی در آن تعبیه شده است.

و به هر اندازه و تعدادی که نمونه داخل سینی قرار داده شود دستگاه بصورت اتو ماتیک آن تعداد را شمارش کرده و شروع به خواندن مینماید برای راه اندازی دستگاه از روی صفحه اصلی دکمه ۳ را فشار میدهیم و حتماً باید نمونه برای این دستگاه به اندازه کافی و تقریباً زیاد باشد در غیر اینصورت  جواب را نمیتواندخوانش کند.

۱۲- محدو دیتها وعوامل مداخله گر:

۱-۱۲- همولیز بودن سرم جواب K را کاذب بالا نشان میدهد .

۲-۱۲- لیپمیک و ایکتریک بر جواب اثر کاذب دارند

۳-۱۲- کافی نبودن سرم باعث خواندن اشتباه یا ندادن جواب میشود.

۱۳- تفسیر ( علل تکرار و چگونگی گزارش ):

۱-۱۳-  در صورت همولیز بودن سرم بیمار نمونه حتماً باید تکرار شود به بخش و نمونه گیر هم اطلاع داده شود و گاهی خون بیمار همولیز است وخود بیمار دچار مشکل میباشد که در صورت تائید این قضیه از طرف پزشک بیمار جواب در برگه تایپ و همولیز بودن آن ذکر خواهد شد .

۲-۱۳- در صورت کم بودن سرم بیمار نمونه باید تکرار شود و مراتب به اطلاع بخش ونمونه گیر مربوطه رسانده میشود.

۳-۱۳- حتماً لیپمیک و ایکتریک بودن سرم در پائین  برگه گزارش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *