طرز کار با دستگاه اتو آنالایزر RA1000

طرز کار با دستگاه اتو آنالایزر RA1000

  • اقدامات وابسته :

۱-۲- آگاهی ازخطاهای احتمالی و روش کار با دستگاه و تمیز نگه داشتنن آن

۲-۲- شناخت محلول ها و طرز آماده سازی آن برای دستگاه

۳-۲- گذراندن آموزش لازم برای رفع مواردی که مربوط به اپراتور میباشد

۳- هدف :

انجام آزمایشاتی که با دستگاه اتو آنالایز انجام میشود شامل :

قند ، اوره، کراتی نین، اسید اوریک ، کلسترول و تری گلیسیرید ، CK،LDH،SGOT،SGPT، آلکالن فسفاتاز  میباشد.

۴-موارد کاربرد:

کاربرد تشخیصی  طبی برای درمان بیماران را دارد

۵- صلاحیت و شایستگی :

تمامی پرسنل باید از نظر علمی و عملی دارای صلاحیت لازم باشند .

  • نمونه :

۱-۶- سرم خون لخته

۲-۶- مایعات بدن بعد از سانتریفوژ

۳-۶- ادرار ۲۴ ساعته با رقت یک به ۲۰

۷- تجهیزات (مواد لازم وآماده سازی مورد نیاز قبل ا ز انجام تست ):

۱-۷-حباب گیری بازدن دکمه ۲۱ Function

۲-۷- محلول ترف

۳-۷- کاغذ پرینتر

۴-۷- سینی واکنش

۵-۷- سینی محلول ها

۶-۷- سینی تستها

۸- نکات ایمنی :  استفاده ازدستکش در حین انجام کار

۹- مستندات :

۱-۹-   پرینت دستگاه که به مدت یک هفته نگهداری میشود

۲-۹- برگه کامپیوتر ی مربوط به درخواست هر بیمار

۳-۹- برگه Logbook مربوط به هر دستگا ه که به مدت یک سال نگهداری میشود

۴-۹- برگه مربوط به درج کنترل های روزانه که به مدت یک سال نگهداری میشود

۵-۹- منحنی مربوط به کنترل هر دستگاه که به مدت یکسال نگهداری میشود

۶-۹- برگه کالیبر بعد از سرویس که به همراه گزارش به دفتر آزمایشگاه تحویل داده میشود

 

۱۰- کنترل کیفی قبل از انجام و حین کار‌:

۱-۱۰- برای دستگاه اتوآنالایزر RA1000 هم مانند بقیه دستگاهها هر روز  صبح قبل از شروع کار دو کنترل Highو نرمال داده میشود که در جدول مربوطه در ج میشود.

۲-۱۰- به ازای هر ۳۰ ران کاری هم برای کنترل دستگاه یک کنترل داده میشود.

۳-۱۰- تقریباً هر هفته یاهر ۱۰ روز یکبار هم تکرار پذیری دستگاه چک میشود

۴-۱۰- این دستگاه بصورت منظم هر سه ماه یکبار توسط مهندس الوندی سرویس کامل میشود که بعد از هر سرویس برگه کالیبر به همراه گزارش به دفتر آزمایشگاه تحویل داده میشود.

۱۱- روش اجرایی:

دستگاه اتوآنالایزر Ra1000 بر عکس اکثر دستگاههای آزمایشگاه بعد از ۴تا۵ ساعت کار باید خاموش بشود بنابر این صبح در ابتدا باید دستگاه را با این برنامه روشن نمائیم::

روی دستگاه قسمت بالای کی بورد ،سمت راست محفظه ای وجود دارد که یک در پوش دارد،درون آن محفظه یک دیسکت مربوط به برنامه دستگاه وجود دارد که توسط یک ضامن محافظت میشود ابتدا ضامن را باز میکنیم و دیسکت را بیرون می آوریم سپس در قسمت راست بدنه دستگاه یک اهرم وجود دارد که دکمه خاموش و روشن دستگاه میباشد برای روشن کردن اهرم را به سمت بالا میبریم سپس دیسکت را در جایگاه  قرار میدهیم وضامن را میبندیم .حتماً باید دقت لازم را در مورد دیسکت داشته باشیم که هرگز نباید مستقیم درمعرض قطع و وصل جریان برق قرار گیرد حتماً هم موقع روشن کردن و هم موقع خاموش کردن باید آنرا از جایگاهش خارج کنیم .سپس منتظر می مانیم تا دستگاه خودش را چک کند و دمای آن به حد لازم برسد سپس خود دستگاه پیغام میدهد با عنوان Enter time که باید ساعت را وارد کنیم مثلاً ۸ که بجای خط فاصله  دکمه SP‌را میزنیم بعد ۴۵ دقیقه سپس Enter ، پیغام بعدی از طرف دستگاه Enter date‌می باشد که باید تاریخ را از سال به دستگاه بدهیم مثلاً ۸۹ــــSPـــــ۱۱ـــــSPــــــ۱۲ــــــEnter

سپس شماره سینی محلولها رابه دستگاه میدهیم ــــ ۱ Enter بعد برای اینکه دستگاه از حالت Standby به حالت Ready برود دکمه ۶۳ Function  را میزنیم .

بعد برای چک کردن فیلترها به ترتیب ۲۳ Function و سپس ۲۴ Function  را میزنیم .سپس کووتها را در جایگاه مخصوص خود که وسط دستگاه است قرار میدهیم وبرای چک کردن آن دکمه ۳۰ Functionــــــ ۱ Enter  را میزنیم بعد از چک کووتها نوبت به حباب گیری بازوهای سمپل و ریجنت میباشدکه بازدن ۲۱ Function بازوها به حرکت در می آید و حبابهاگرفته میشود بعد از حباب گیری کامل بازوها و قطع قطرات به ازای هر با که دکمه Enter را میزنیم باید ۳ تا ۴ قطره ترف از بازوی سمپل بیاید در غیر اینصورت یعنی بازو گرفته و برای رفع گرفتگی باید آنرا شستشو دهیم

دستگاه بعد از طی این مراحل آماده کار میباشد برای هر سینی سمپل دستگاه RA1000 30 ظرفیت معادل ۳۰ بیما ر در نظر گرفته شده که این دستگاه ۱۱ تست که قبلاً نام برده شده اند را انجام  میدهد . بعد از آماده سازی دستگاه دو کنترل نرمال و High‌به آن داده میشود وسپس کار را شروع میکنیم . برای دادن برنامه به این اتوآنالایزر ابتدا باید دکمه ۲ Function را بزنیم وارد برنامه سینی های خالی میشویم بعد شماره سینی مورد نظر را انتخاب میکنیم بعد دکمه Enter را میزنیم و سپس وارد برنامه سینی میشویم و تستهای مورد نظر ا از روی شماره انتخاب میکنیم بعد دکمه Enter  را فشار می دهیم به همین ترتیب بقیه نمونه ها هم به همین صورت، بعد از اتمام برنامه دادن دکمه Exit را میزنیم از صفحه خارج میشویم سپس شماره سینی OperateــــــــــEnter  را میزنیم که دستگاه شروع به خواند ن میکند.

۱۲-محدودیت ها و عوامل مداخله گر :

۱-۱۲- بسته بودن سرم و کشید ن فیبرین توسط دستگاه

۲-۱۲- همولیز بودن

۳-۱۲- کم بودن و ناکافی بودن سرم بیمار

۴-۱۲- لیپمیک و ایکتریک بودن سرم بیمار

۱۳- تفسیر ( علل تکرار و چگونگی گزارش ):

۱-۱۳- نمونه ها حتماً به درستی سانتریفوژشوند و سرم بیمار نباید فیبرین داشته باشدکه باعث جواب غلط شود.

۲-۱۳- در صورت همولیز بودن سرم بیمار حتماً باید نمونه تکرار شود که به بخش ونمونه گیر مربوطه حتماً اطلاع داده شود.

۳-۱۳- حتماً در پائین برگه درخواست بیمار، مورد لیپمیک و ایکتریک بودن سرم درج شود

۴-۱۳- درصورت شکستن  و یا کم بودن نمونه مراتب به بخش ونمونه گیر مربوطه اطلاع داده میشود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *