طرز گرفتن نمونه سواپ از ركتوم

5

مي توان از سواپهاي پنبه اي جهت جمع اوري نمونه استفاده كرد.بايد مطمئن شويم كه پنبه سر سواب كاملا محكم باشد.سواپ را بايد با يك مايع استريل كه از رشد باكتري جلوگيري نكند يا به وسيله خود محيط ترانسپورت،مرطوب كرد.(از ژل هاي لغزنده نبايد استفاده نمود)
سواب مرطوب شده را داخل اسفنگتر مقعد قرار داده،چرخانده و بيرون مي كشيم.سواب را بايد براي رنگ اميزي مدفوع استفاده كرد.تعداد سواب هاي جمع اوري شده بسته به نوع بررسي لازم متفاوت است.براي امتحان ميكروسكوپي مدفوع از نظر تك ياخته،مي توان از سواب هاي برداشت شده،استفاده كرد ولي بايد در نظر داشت كه مدفوع تازه براي اين كار ارجحيت بيشتري دارد.
اگر بخواهيم كه نمونه سواب را در عرض 2 ساعت بررسي كنيم بايد ان را در يك لوله خالي استريل كه داراي پنبه يا درپيچ است قرار دهيم و در صورتي كه بخواهيم نمونه را به مدت طولاني تر(بيشتر از 2 ساعت) نگهداري كينم،بايد ان را در داخل محيط نگهدارنده قرار داد.
امتحان ظاهري نمونه مدفوع بدون تاخير،ار نظر قوام(مثلا شكل دار يا مايع) رنگ(سفيد،زرد،قهوه اي،سياه) و تركيبات غير معمول مثل موكوس،خون و انگل ها صورت مي گيرد.
امتحان ميكروسكوپي مدفوع از نظر انگل ها،گلبول هاي سفيد و تركيبات غير معمول(خون،موكوس،چربي) انجام مي شود.جهت تشخيص عوامل بيماريزاي روده اي بايد نمونه را بلافاصله بعد از رسيد به ازمايشگاه كشت داد.
كشت فوري نمونه مخصوصا براي تشخيص انواع شيگلا و كمپيلوباكتر ضروري مي باشد.در مواردي كه انجام كشت امكان پذير نمي باشد نمونه را بايد در يخچال 4 درجه نگهداري كرد.
محيط هاي انتخابي مناسب و متعددي براي رشد باكتري هاي بيماريزاي روده اي وجود دارند،در حاليكه اين محيطها مانع رشد باكتريهاي گرم مثبت و بعضي از باكتريهاي گرم منفي مي گردند،همچنين باعث افتراق باكتريهاي مختلف از نظر شكل مي شوند.
وقتي ميخواهيم يك نمونه را روي 3 محيط ببريم،يك سوسپانسيون از مدفوع به وسيله سرم فيزيولوژي تهيه مي كنيم زيرا استفاده از اين نمونه و كشت ان روي پليت به وسيله لوپ ما را مطمئن مي كند كه فقط مقادير كمي از مواد الي روي پليت برده شود كه ممكن است اين مواد ظاهر كلني ها را تغيير دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *