عاقرقرحا (خواص و فواید،روش مصرف)

نام دیگر عاقرقرحا,خواص عاقر قرحا,عاقر قرحا چیست,عاقرقره چیست.نام‌هاي ديگر آن: تاعندوست، تاغِندست، فوريون، عودالقريح، اصل الطرخون‌جبلي، كزفرخون، الگرا، اككرا، اقرقرا، قوريون، ترخون رومي، آكركره، بيرتر، پور ترون و اكروا مي‌باشد.

1. طبع آن گرم و خشك است.
2. نيم گرم دم‌كرده به مدت 3 روز ميل شود ضدبلغم مي‌باشد.
3. نيم گرم در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده به مدت 3 روز ميل شود مدر مي‌باشد.
4. ريشه اين گياه را بجويد زيادكننده بزاق مي‌باشد.
5. براي بي‌حسي اعضاء و فلج ريشه عاقرقرحا را در روغن كنجد جوشانده ماساژ دهيد.
6. از روغن آن بر آلت بماليد باعث تقويت نيروي جنسي مي‌گردد.

طرز تهيه روغن عاقرقرحا: 30 گرم ريشه عاقرقرحاي خشك را در 450 سي‌سي آب پخته مي‌گذاريم تا 300 گرم بماند سپس با 200 گرم روغن زيتون يا كنجد مخلوط نموده مي‌مالند.
7. براي انزال زودرس ماليدن روغن آن بر آلت و كمر مفيد مي‌باشد.
8. ماليدن آن قبل از هم‌بستري بر آلت باعث لذت بردن هنگام جماع مي‌شود.
9. براي احتقان بيني به صورت عنفيه كشيده شود.
10. براي تسكين درد دندان در سركه خيسانده در محل درد بگذاريد و يا اين كه گرد ريشه اين گياه را خمير نموده داخل دندان پوسيده مي‌گذارند.
11. براي لكنت زبان كمي از گرد آن را زير زبان بگذاريد.
12. براي لقوه يك گرم ريشه اين گياه را دم‌كرده به مدت 3 روز بنوشيد.
13. نيم گرم در 200 سي‌سي دم‌كرده به مدت 3 روز بنوشيد يا از روغن آن به شقيقه‌ها بماليد براي صرع و غش مفيد مي‌باشد.
14. بوئيدن اين گياه باعث عطسه مي‌شود.
15. پاشيدن گرد ريشه اين گياه باعث فراري دادن حشرات مي‌گردد.
16. جهت محكم شدن دندان‌ها دمكرده اين گياه را در دهان نگاه داريد.
17. براي ديفتري با سركه و آب مخلوط نموده غرغره شود.
18. جهت تسكين درد سينه، پودر ريشه آن را با عسل مخلوط نموده روزي يك قاشق مرباخوري بنوشيد.
19. عاقرقرحا براي ريه مضر است در نتيجه با كتيرا و مويز خورده شود.
20. مصرف اين گياه ممكن است باعث مسموميت، تهوع و استفراغ گردد به همين خاطر مصرف زياد آن توصيه نمي‌شود.
21. براي دفع شپش گرد ريشه اين گياه راجوشانده موها را ماساژدهيد.

نظرات بسته شده است.