عصاره 8 سبزي اگار(V8-agar)

99999999999999999999999999999999999

جهت تهيه محيط لازم است تركيبات زير تهيه و مخلوط گردد.
350 ميلي ليترعصاره 8 نوع سبزي
3 گرم پودر مخمر
14 گرم اگار
340 ميلي ليتر لب مقطر
PH نهايي محلول را به 8/6 رسانده ،اتوكلاو نمائيد.
جهت توليد اسك و اسكورپور در مخمرهايي چون ساكاروميسس و هانسولا (Hansenula) به كار ميرود.
فنل،اسيد لاكتيك و گليسرول را مخلوط نموده،به ارامي حرارت داده تا فنل كريستال حل شود.در صورت وجود رسوب از كاغذ واتمن شماره 1 عبور داده شود.
محلول لاكتوفنل به تنهايي يك محلول شفاف كننده است و جهت شفاف كردن نمونه كار مي رود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.