عفونت ادراری علامت دار

عفونت ادراری علامت دار

تعریف: عفونت ادراری علامتدار دست کم باید یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد:

  • دمای بالای ۳۸درجه ، تکرر، سوزش ادرار،درد فوق عانه شدید با لمس موضعی،
  • تست نوار ادراری برای؛ Leukocyte estrase ویا نیترات، مثبت باشد ؛
  • تشخیص بالینی پزشک ؛
  • پزشک، آنتی بیوتیک مناسبی را برای عفونت ادراری شروع کرده باشد.

 

عفونت ادراری بدون علامت

تعریف: عفونت ادراری بدون علامت، باید دست کم یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد:

بیمار دست کم مدت ۷ روز قبل از انجام کشت، از فولی استفاده کرده باشد و دارای کشت مثبت ادراری با حداکثر دو نوع ارگانیسم با دست کم۰۰۰/۱۰۰ میکروارگانیسم در سانتی متر مکعب ادرار باشد.

دمای بالای۳۸ درجه فوریت ادراری، تکرر ادرار، سوزش و دردناکی فوق عانه نباشد.

تذکرات:

  1. کشت مثبت از نوک کاتتر ادراری، تست آزمایشگاهی قابل قبولی برای تشخیص عفونت ادراری نیست ؛
  2. کشت ادراری را باید با روش های مناسب انجام داد ( مانند کاتتریزاسیون یا جمع آوری به روش تمیز ) ؛
  3. در نوزادان، کشت ادراری را باید از ادرار حاصل از کاتتراسیون یا آسپیراسیون فوق عانه انجام داد.

کشت مثبت ادراری از نمونه ادرار در کیسه، غیر قابل اعتماد بوده و باید با نمونه ای که به طور آسپتیک از طریق کاتتریزاسیون یا آسپیراسیون فوق عانه به دست آمده، تأیید شود.

 

سایر عفونت های سیستم ادراری

تعریف: برای تشخیص سایر عفونت های سیستم ادراری دست کم باید یکی از ویژگی های زیر وجود داشته باشد:

۱٫ارگانیسم از کشت مایع (بجز ادرار)یا بافت ناحیه درگیر جدا شده باشد.

۲٫بیمار دارای ابسه بوده یا شواهد به نفع عفونت حین عمل جراحی یا آزمایشهای هیستو لوژیک باشد.

۳٫تب بالای ۳۸درجه،درد موضعی با لمس ناحیه درگیر

۴٫ترشح چرکی ازناحیه درگیر،

۵٫تشخیص پزشک مبنی بر عفونت کلیه،میزنای،مثانه وپیشابراه وسابر بافتهای  اطراف کلیه

۶٫شروع مصرف آنتی بیوتیکی مناسب به تجویز پزشک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *