عفونت دستگاه تنفسی تحتانی

عفونت دستگاه تنفسی تحتانی:

نمونه گیری:

نمونه گیری این قسمت از بدن امکان آلودگی با بزاق و باکتری حفره دهان را دارد. در نتیجه نمونه بزاق بی ارزش ترین نمونه برای تشخیص این عفونت هاست. بهترین زمان نمونه گیری خلط، صبح می باشد و در بیماران مبتلا به سل ریوی پیشنهاد  می شود نمونه از bed rest گرفته شود.

نمونه ها عبارتند از:

الف- خلط: از بیمار خواسته می شود که نفس عمیق کشیده و با سرفه، خلط خود را بیرون داده و در ظرف در پیچ دار پهن قرارداده شود.

دربیمارانی که خلط ندارد

ب- خلط تحریک شده بیمار: Aerosol induced Specimen

بیمار محلول ۱۵% سدیم کلراید یا ۱۰%  گلیسیرین را به مدت ۱۰ دقیقه استنشاق و سپس با سرفه عمیق و شدید، نمونه خلط تحریک شده را بیرون داده و جمع آوری می شود.

پ- آسپیره معده: پیش از برخاستن بیمار از خواب صبح، لوله نازوفارنژیال وارد معده شده و نمونه کشیده می شود. به دلیل مقاومت مایکوباکتریوم به اسید معده، احتمال زنده ماندن این باکتری در معده بیشتر است.

ت- نمونه های دیگر: آسپیره تراکئوستومی – توراسنتز – شستشوی برونش

BAL: Brancho Alveolar lavage  و  TTA: Trans Tracheal Aspirate هستند.

خلط باید به سرعت به آزمایشگاه منتقل شود. جهت تشخیص بهتر میکروب های موجود در خلط باید آن را هموژنیزه کرد که این عمل با استفاده از sputolysin، N-acetyl L- cystein و یا پانکراتین و در روش Petroff با استفاده  از NaOH 0.6% صورت می گیرد. برای آزمایش میکروبیولوژی خلط، مقداری از آن را با ۲ ml اسپاتولیزین مخلوط کرده و سانتریفیوژ می کنند. از رسوب لام مستقیم تهیه می شود و مقداری از آن را با براث پتپون دار مخلوط و به محیط کشت آگار خون دار و  محیط های اختصاصی چون لوین اشتاین جانسون جهت کشت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس منتقل می کنند.

 

مشاهده مستقیم:

از نمونه ها گسترش تهیه کرده و رنگ آمیزی گرم و زیل نلسون انجام می شود.

کنترل کیفی نمونه ها:

با بزرگ نمایی ۴۰۰، لام بررسی می شود اگر نمونه دارای PMN زیاد و بدون سلول های اپی تلیال باشد نمونه مناسب و در صورت زیاد بودن سلول های اپی تلیال نمونه نامناسب خواهد بود.

در بزرگ نمایی ۱۰۰: کم تر از ۱۰ سلول اپی تلیال در هر میدان دید، مناسب و بیشتر از ۲۵ سلول اپی تلیال در هر میدان دید، نامناسب می باشد.

کشت:

در محیط های شکلات آگار، بلاد آگار،  مک کانکی آگار،  BCYE و محیط کشت مایکوباکتریوم

انواع بیماری زای مایکوباکتریوم ها، مایکوپلاسما، هموفیلوس آنفلوانزا، کلبسیلا نومونیه، استرپتوکوکوکوس ها، استافیلوکوکوس ها و … ممکن است در خلط وجود داشته باشند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *