علائم تخمک گذاری زنان

نشانه ها و علائم تخمک گذاری،فهمیدن زمان درست تخمک گذاری

داشتن درد خفیف به خصوص در طرف راست،یکی از علائم تخمک گذاری است که در روز 14 عادت ماهیانه وجود دارد،اما نشانه ها قابل اعتماد نیست.

در گذشته بررسی ترشحات دهانه رحم در روز 14 عادت ماهیانه برای تشخیص تخمک گذاری انجام می شد ولی با وجود پیدایش سونوگرافی به خصوص نوع واژینال بهتر می توان تخمک گذاری را شناسایی کرد به شرط اینکه به طور مداوم از روز 8 عادت ماهیانه به فاصله هر دو روز یکبار انجام شود.

اندازه گیری درجه حرارت بدن که باز در گذشته انجام می شد روش دیگری است که امروزه کمتر از آن استفاده می شود.

از روز تخمک گذاری نیم درجه به درجه حرارت بدن اضافه می شود که تا آخر ماه که اگر بارداری اتفاق افتد همانطور بالا می ماند،در غیر اینصورت نیم درجه کاهش با شروع عادت ماهیانه پیش می آید.

علائم تخمک گذاری