علت پیدایش فصل ها

پیدایش فصل ها حاصل حرکت انتقالی زمین و انحراف 23.5 درجه ای محور زمین می باشد.به علت کروی بودن زمین،زاویه تابش خورشید در عرض های جغرافیایی مختلف،در یک زمان،متفاوت است.

همچنین به علت انحراف محور زمین،زوایای تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی نیز در طول سال متفاوت است.این تفاوت زاویه سبب ایجاد فصل ها در نقاط مختلف کره زمین شده است.

فصل

حرکت زمین و زاویه انحراف ان به گونه ای است که در ابتدای بهار خورشید بر مدار استوا عمود می تابد و در طول بهار بر عرض های جغرافیایی بالاتر در نیمکره شمالی عمود می تابد به طوری که در اخر خرداد و اول تیرماه حداکثر بر مدار راس السرطان تابش قائم دارد.

سپس در طول تابستان بر مدارهای کمتر از 23.5 درجه شمالی،قائم است و مجددا اول پائیز بر استوا و در ادامه در شش ماهه دوم سال،بر عرض های جغرافیایی صفر تا 23.5 درجه جنوبی قائم می تابد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *