عوارض،خطرات و مزایای مصرف فلوكستين

اثرات و عوارض مصرف فلوكستين,نحوه مصرف و خوردن فلوكستين,فواید داروی فلوكستين,درمان با فلوكستين,دوز مصرفی فلوكستين,موارد کاربرد فلوكستين,خطرات فلوكستي

فلوكستين      Fluoxetine HCl

اشكال دارويي     Cap: 10mg , 20mg

موارد و مقدار مصرف :
افسردگي شديد
mg20 روزانه كه معمولاً صبح ها تجويز ميشود . اگر بعد از چند هفته بهبودي حاصل نشد دوز روزانه كم كم افزوده مي شود تا به حداكثر mg80  در روز برسد. فلوكستين
دوزهاي بيشتر از mg20 در روز بايد در2نوبت منقسم تجويز شوند (معمولاً صبح و ظهر).
اختلالات وسواسي اجباري (OCD)
دوز اوليه mg20 روزانه است كه صبح ها تجويز مي شود. اگر بعد از چند هفته پيشرفت باليني مناسب ديده نشد، به دوز دارو افزوده مي شود كه از mg60-20 دو بار در روز تا حاكثر mg80  مي باشد. دوز درماني اين بيماري بالاتر از درمان افسردگي است.
پرخوري عصبي
دوز mg60 روزانه توصيه مي شود. درمان با اين دارو بايد همراه با مشورت رواني و مصرف      ضدافسردگي ها باشد.
موارد منع مصرف و احتياط :
درصورت اختلال عملكرد كبد و كليه با احتياط به كار رود و اگر نارسايي شديد كليوي وجود داشته باشد منع مصرف دارد.
به دليل احتمال بروز اثرات صرعي اگر بيمار سابقه ابتلا به صرع دارد بايد با احتياط تجويز شود.
فلوكستين ممكن است كنترل قند خون را مختل كند از اين رو در بيماران ديابتي با احتياط
مصرف شود.
بيماران مبتلا به افسردگي كه تمايل به خودكشي دارند بايد تحت نظر باشند.
اگر بيمار در طول درمان با فلوكستين دچار راش شد بايد مصرف آن قطع شود.
در بيماران سالمند با احتياط و در دوزهاي كم و فواصل زياد تجويز گردد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
درگروهC حاملگي قرار دارد در شير نيز ترشح مي شود از اين رو بايد لزوم مصرف آن نسبت به    زيانهاي احتمالي سنجيده شود.
تداخلات مهم :
داروهايي كه توسط فلوكستين تحت تاثير قرار مي گيرند: فني توئين، ضد افسردگيهاي سه حلقه اي، الكل، سيكلوسپورين، هالوپريدول، بنزوديازپين ها، بتابلوكرها، كاربامازپين، ديلتيازم، كلوزاپين، ديگوكسين، ليتيوم، متادون، تئوفيلين و وارفاين.
داروهايي كه فلوكستين را تحت تاثير قرار مي دهند: سايمتيدين، سيپروهپتادين، دكسترومتورفان، مهاركننده هايMAO، فنوباربيتال، فني توئين، سيگار كشيدن، كاربامازپين و ماكروليدها.
عوارض جانبي :
شايع ترين: تهوع، سردرد، بي خوابي، اضطراب، عصبانيت، اسهال، گيجي وساير عوارض گوارشي.
مهم ترين: افزايش احتمالي خودكشي، هيپوناترمي، واسكوليت همراه با درگيري كبد وكليه و ريه كه      با راش جلدي ظاهر مي شود.
توصيه ها :
دارو را به صورت تك دوز و صبح ها تجويزكنيد و درصورت نياز به دوز اضافي آنرا هنگام ظهر بدهيد.
در بيماران بي اشتها به دليل افزايش بي اشتهايي و كاهش وزن با احتياط تجويز كنيد.
سطح سديم سرم را دائم كنترل كنيد (به ويژه درافرادي كه ديورتيك مصرف مي كنند).
درصورت قطع ناگهاني دارو احتمال بروز سندرم محروميت وجود دارد.
بيماران ديابتي را از نظر اختلال كنترل و هوشياري مراقبت كنيد.
به بيماران صرعي احتمال تشديد حملات را يادآور شويد.
شرايط نگهداري :
دارو را در ظرف سربسته و در دماي اتاق نگهداريد.