عوارض،خطرات و مزایای مصرف كلرديازپوكسايد

اثرات و عوارض مصرف كلرديازپوكسايد,نحوه مصرف و خوردن كلرديازپوكسايد,فواید داروی كلرديازپوكسايد,درمان با هيدرالازين,دوز مصرفی كلرديازپوكسايد,موارد کاربرد كلرديازپوكسايد,خطرات كلرديازپوكسايد

كلرديازپوكسايد     Chlordiazepoxide

اشكال دارويي     Coated Tab: 5mg , 10mg

موارد و مقدار مصرف :
اختلالات اضطرابي
بزرگسالان: در اضطراب خفيف تا متوسط mg10-5 سه يا چهار بار در روز و در اضطراب شديد      mg25-20 سه يا چهار بار در روز تجويز مي شود.
براي كنترل اضطراب و نگراني قبل از جراحي در روز قبل ازعمل mg10-5 سه يا چهار بارتجويز شود.
در افراد مسن مبتلا به بيماريهاي تضعيف كننده، mg5 دو تا چهار بار روزانه تجويز مي شود.
كودكان بالاي6 سال: mg5 دو تا چهار بار در روز كه در بعضي كودكان تا mg10 دو يا سه بار روزانه هم ممكن است افزايش يابد.
علائم محروميت حاد از الكل كلرديازپوكسايد
mg100-50 كه در صورت نياز هر 4 تا 6 ساعت تا حداكثر mg300 در روز مي تواند تكرار شود.
اسپاسم عضلات
mg30-10 در چند دوز منقسم روزانه تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در مبتلايان به پورفيري با احتياط تجويز شود.
 به تك نگار ديازپام مراجعه شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه D حاملگي قرار دارد. در شير ترشح مي شود و نبايد در دوران شيردهي استفاده شود.

شرايط نگهداري :
در دماي 30-15 درجه سانتيگراد و در پوشش بسته و مقاوم به نور نگهداري شود.
 جهت اطلاع از ساير موارد به تك نگار ديازپام مراجعه كنيد.