عوارض،خطرات و مزایای مصرف كلونازپام

اثرات و عوارض مصرف كلونازپام,نحوه مصرف و خوردن كلونازپام,فواید داروی كلونازپام,درمان با كلونازپام,دوز مصرفی كلونازپام,موارد کاربرد كلونازپام,خطرات كلونازپام

كلونازپام     Clonazepam

اشكال دارويي     Scored Tab: 1mg
كلونازپام
موارد و مقدار مصرف :
انواع صرع و تشنج ها
بزرگسالان: حداكثر دوز اوليه mg5/1 در سه دوز منقسم و در سالمندان mg5/0 است. با توجه به پاسخ بيمار هر3 روز مقدار mg1-5/0 به آن افزوده مي شود تا زمانيكه تشنج كنترل گردد. دوز نگهدارنده براي هر شخص تنظيم مي شود ولي از mg20 در روز نبايد بيشتر شود.
نوزادان و كودكان تا10 سالگي (يا kg30 وزن): براي به حداقل رساندن خواب آلودگي، دوز اوليه روزانه بايد بين mg/kg03/0- 01/0 باشد و در2 يا 3 دوز منقسم تجويز شود . حداكثر دوز اوليه mg/kg05/0 در روز است.
دوزها را مي توان هر سه روز به مقدار حداكثر mg5/0-25/0 افزايش داد تا به دوز نگهدارنده     mg/kg2/0-1/0 روزانه رسيد.
بهتر است در صورت امكان اين مقدار در سه مساوي تقسيم شود ولي اگر نشد بايد دوز بيشتر را هنگام خواب تجويز كرد.
توجه: مصرف كلونازپام براي بيشتر از 3 تا 6 ماه توصيه نمي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به بنزوديازپين ها، بيماريهاي رواني، گلوكوم با زاويه باريك حاد، اختلال كبدي، دركودكان كوچكتر از 6 ماه و تجويز همزمان با كتوكونازول و ايتراكونازول ممنوعيت مصرف دارد.
در نقص عملكرد كليه احتياط شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. مصرف آن در دوران شيردهي توصيه نمي شود.
توصيه ها :
دارو نبايد به طور ناگهاني قطع شود. بعد از حدود 4 تا 6 هفته درمان اين وابسته ايجاد مي شود.
در افراد مسن دوز اوليه بايد كم باشد و به تدريج بايد به مقدار آن افزوده شود.
در صورت درمان طولاني مدت بايد شمارش سلولهاي خوني و كنترل عملكرد كبدي به صورت دوره اي انجام شود.
كلونازپام مقدار ترشح بزاق را افزايش مي دهد بنابراين در بيماراني كه اختلال تنفسي به وجود مي آيد بايد احتياط شود.
هنگاميكه كلونازپام در بيماراني كه مبتلا به انواع مختلفي از تشنج و صرع هستند به كار مي رود، ممكن است احتمال حمله صرع تونيك- كلونيك را افزايش دهد.
بيمار بايد از انجام فعاليتهاي حساس و دقيق خودداري كند.
شرايط نگهداري :
در ظروف در بسته و دور از نور نگهداري شود.
 جهت اطلاع از ساير موارد به تك نگار ديازپام مراجعه كنيد.