عوارض،خطرات و مزایای مصرف نورتريپتيلين

اثرات و عوارض مصرف نورتريپتيلين,نحوه مصرف و خوردن نورتريپتيلين,فواید داروی نورتريپتيلين,درمان با نورتريپتيلين,دوز مصرفی نورتريپتيلين,موارد کاربرد نورتريپتيلين,خطرات نورتريپتيلين

نورتريپتيلين     Nortriptyline HCL

اشكال دارويي     Scored Tab: 10mg , 25mg

موارد و مقدار مصرف :
افسردگي
بزرگسالان: درمان با دوز mg50 روزانه شروع مي شود و باتوجه به نياز بيمار در مدت 3 تا 4 هفته       مي توان دوز را تا mg150 افزايش داد كه در سه يا چهار دوز منقسم تجويز مي شود.
حداكثر دوز روزانه mg150 است.
كودكان: دركودكان 6 تا 12 سالmg/kg 3- 1 ياmg 20-10 روزانه در 3 يا 4 دوز و دركودكان بزرگتر mg50-30 روزانه در 3 يا 4 دوز تجويز مي شود.
شب ادراري نورتريپتيلين
توجه: نورتريپتيلين نسبت به آمي تريپتيلين و ايمي پرامين به مقداركمتري براي اين منظور استفاده مي شود.
دوزپيشنهادي براي كودكان 7 سال mg10، كودكان 8 تا11 سال mg20-10و براي كودكان بالاتر از  11 سال مقدارmg 35-25 مي باشد.
دوزها بايد 30 دقيقه قبل از خواب مصرف شود و درمان نبايد بيش از سه ماه به طول بيانجامد.

موارد منع مصرف و احتياط :
دردوره نقاهت انفاركتوس ميوكارد و همچنين درصورتيكه بيمار داروهاي گروه مهاركننده MAO      را مصرف مي كند منع مصرف دارد.
چند روز قبل از عمل جراحي انتخابي مصرف دارو قطع شود.
مصرف اين دارو در اطفال توصيه نمي شود.
دراين موارد با احتياط تجويز گردد: اختلال عملكرد كبد و كليه، افراد مسن، بيماريهاي قلبي– عروقي، سابقه صرع، پورفيري حاد و يبوست مزمن.
مصرف در بارداري و شيردهي :
درگروه D حاملگي قرار دارد و در دوران  شيردهي نبايد مصرف شود.
تداخلات مهم :
داروهايي كه ضدافسردگي هاي سه حلقه اي (از جمله نورتريپتيلين) را تحت تاثير قرار مي دهند:   باربيتوراتها، چاركول، سايمتيدين، دي سولفيرام، فلوكستين، هالوپريدول، ضدبارداري هاي خوراكي، فنوتيازين ها و همچنين سيگار كشيدن.
داروهايي كه توسط ضد افسردگي هاي سه حلقه اي (از جمله نورتريپتيلين) تحت تاثير قرار ميگيرند: آنتي كولينرژيك ها، كلونيدين، گوانيتيدين، لوودوپا و مهاركننده هاي MAO.
عوارض جانبي :
شايع ترين: خواب آلودگي و اثرات آنتي كولينرژيكي مانند: خشكي دهان، يبوست، احتباس ادرار و   تاري ديد همچنين كاهش فشار خون وضعيتي.
مهم ترين: اختلال هدايتي قلب و دپرسيون مغز استخوان.
توصيه ها :
جهت كاهش تحريك معده، بهتر است دارو همراه غذا مصرف شود.
در بيماراني كه سابقه ناراحتي قلبي- عروقي دارند، بررسي منظم فشار خون و نبض ضروري است.
قطع ناگهاني دارو بعد از حداقل 8 هفته مصرف مداوم سبب ايجاد علائم محروميت مي گردد كه         بايد دقت شود.
اين دارو احتمالاً  باعث افزايش وزن و چاقي مي شود.
جهت برطرف شدن خشكي دهان بايد مكرراً آب مصرف شده و به بيمار گوشزد شود كه به تدريج نسبت به اين عوارض تحمل پيدا مي شود.
رنگ ادرار ممكن است سبز- آبي شود كه مشكلي نيست.
شرايط نگهداري :
در دماي اتاق و دور از نور نگهداري گردد.