عوارض و اثرات و مضرات مترونيدازول

مترونيدازول     Metronidazole

اشكال دارويي     Tab: 250mg
Oral Susp: 125mg/5ml (as a Benzoate)
Vaginal Tab: 500mg

موارد و مقدار مصرف مترونيدازول:
مترونيدازول دردرمان عفونتهاي پروتوزوآ و باكتريايي بي هوازي استفاده مي شود شامل:

آميبياز، ژياردياز، پيشگيري از عفونت جراحي، سپتي سمي باكتريال، عفونت استخوان و مفاصل، مننژيت و آبسه هاي مغزي، پنوموني و اندوكارديت، آبسه هاي شكمي و كبدي
بزرگسالان: قرص مترونيدازول خوراكي mg/kg5/7  هر 6 ساعت تجويز مي شود كه نبايد از g4 در روز بيشتر شود.
نوزادان: در نوزدادن كوچكتر از 4 هفته و با وزن كمتر از g1200 مقدار mg/kg5/7 هر 48 ساعت، همين ميزان در هر24 ساعت براي نوزادان با وزنg 2000-1200 زير7 روز و در هر 12 ساعت براي نوزاد با همين وزن ولي بالاي 7 روز تجويز مي شود.
توجه: هر ml1 شربت داراي mg25 ماده مؤثره است.

مترونيدازول
براي کودکان بزرگتر مقدار mg/kg30  هر6 تا 8 ساعت تجويز مي گردد.
واژينيت باكتريال و تريكوموناس
mg500 يك يا دوبار در روز به صورت واژينال استعمال مي شود ومدت درمان 10 تا 20 روز است.
موارد منع مصرف و احتياط :
بيماران مبتلا به بيماري شديد كبدي، مترونيدازول را به كندي متابوليزه مي كنند لذا تجمع دارو و متابوليتهايش ممكن است رخ دهد.
اطمينان از بي خطر بودن مصرف اين دارو در كودكان ثابت نشده است.
در صورت ابتلا فرد به ديسكرازي خوني و يا بيماري فعالCNS، مترونيدازول بايد با احتياط فراوان مصرف شود.
در صورت وجود كانديدياز بايد با احتياط مصرف شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
استفاده از اين دارو در دوران بارداري فقط زماني بايد انجام شود كه نياز به آن كاملاً مشهود باشد با اين حال مصرف اين دارو در سه ماهه اول بارداري ممنوعيت مصرف دارد اما از آنجا كه در حال حاضر براي درمان تريكوموناس درمان جايگزيني وجود ندارد، چنانچه خانم باردار مبتلا داراي علائم شديد بود و در سه ماهه دوم يا سوم بارداري قرار داشت مي توان از مترونيدازول خوراكي به مدت يك  7 روزه استفاده كرد.
مترونيدازول در شير ترشح مي شود بنابراين اگر مادر شيرده از اين دارو دريافت مي كند نبايد حداقل تا 24 ساعت بعد ازتجويز به كودك شير بدهد همچنين دارو با بايد به شكل تك دوز و به ميزان          g2 مصرف شود.
تداخلات مهم :
داروهايي كه ممكن است مترونيدازول را تحت تاثير قرار دهند: باربيتوراتها و سايمتيدين.
داروهايي كه توسط مترونيدازول تحت تاثير قرار مي گيرند: ضد انعقادها، دي سولفيرام، الكل اتيليك، هيدانتوئين و ليتيوم.
عوارض جانبي :
عوارض جانبي مترونيدازول معمولاً وابسته به دوز است.
شايع ترين: عوارض گوارشي است مانند تهوع كه گاهي اوقات همراه سر درد است، طعم بد فلزي در دهان، درد، بي اشتهايي واستفراغ.
اسهال، خشكي دهان و زبري زبان هم ممكن است مشاهده شود.
با مصرف واژينال مترونيدازول احتمال بروز كانديدياز واژن و درد و كرامپهاي شكمي وجود دارد.
مهم ترين: كوليت پسودوممبران، نوروپاتي، پانكراتيت، لوكوپني و ترومبوسيتوپني گذراي خفيف هم ممكن است ديده شود. همچنين واكنشهاي حساسيتي مانند كهير، خارش، راش، برافروختگي و احتقان بيني با مصرف خوراكي مترونيدازول امكان دارد.
توصيه ها :
با معده خالي يك ساعت قبل يا 2 ساعت بعد از غذا ميل شود مگر در صورت بروز ناراحتي گوارشي.
شمارش كامل و شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد قبل و بعد از درمان بايد انجام شود.
اگر بيمار در طي درمان دچار عوارض سمي عصبي شد، مصرف دارو بايد قطع گردد.
بيماراني كه به طور همزمان ليتيوم مصرف مي كنند بايد سطح ليتيوم آنها مرتباً كنترل شود.
چنانچه بيمار به علت ابتلا به آميبياز، مترونيدازول دريافت مي كند بايد تا 3 ماه بعد از قطع درمان  آزمايش مدفوع وي تكرار شود.
در بيماران كبدي دوز دارو بايد اصلاح شود.
اگر مترونيدازول براي درمان تريكوموناس خانمي استفاده مي شود، در طول دوره درمان فرد بايد از مقاربت جلوگيري كند و يا همسر وي از كاندوم استفاده نمايد.
در طي درمان  حتماً از مصرف الكل خودداري شود.
بيمار بايد هر گونه مور مور شدن انگشتان، تشنج و منگي را بلافاصله به پزشك گزارش دهد.
قبل و بلافاصله بعد از استفاده از قرص واژينال دستها شسته شوند .
در درمان تريكوموناس هر دو جنس بايد به صورت همزمان درمان شوند.
دوره درمان را حتي در صورت بروز خونريزي قاعدگي تكميل كنيد.
جهت كمك به درمان عفونت از لباس زير تميز و نخي استفاده كنيد.
ممكن است در طول درمان بيمار دچار سرگيجه شود.
مترونيدازول مي تواند رنگ ادرار را تيره و به رنگ قرمز- قهوه اي درآورد كه بايد بيمار را در      جريان گذاشت.
شرايط نگهداري :
محلول رقيق نشده مترونيدازولي را مي توان در درجه حرارات 30 درجه سانتيگراد و دور از نور به مدت 96 ساعت نگهداري كرد