عوارض و خطرات،فواید داروی برونکوتیدی

اثرات و عوارض مصرف برونکوتیدی,نحوه مصرف و خوردن,فواید داروی برونکوتیدی,درمان با برونکوتیدی,دوز مصرفی برونکوتیدی,موارد کاربرد برونکوتیدی,خطرات برونکوتیدی
برونکوتیدی (تيميان)     Broncho T.D (Thymian)
اشكال دارويي     Syrup: 120ml
تركيبات موجود: شربت برونكوتيدي حاوي عصاره هيدروالكي آويشن شيرازي است و شربت تيميان حاوي عصاره هيدروالكلي آويشن، برگ مرزه، برگ اكاليپتوس و دانه رازيانه مي باشند.
موارد و مقدار مصرف :
به عنوان ضد سرفه و خلط آور مورد استفاده قرار مي گيرد.

اشكال دارويي :

شربت 120 ميلي ليتري

موارد مصرف :

شربت برونكوتيدي به عنوان ضد سرفه و خلط آور بكار مي رود

اجزاء فرآورده :

هر 100 ميلي ليتر شربت حاوي 25 گرم عصاره هيدروالكلي 20% آويشن شيرازي Zataria multiflora مي باشد.

مواد موثره :

روغن هاي فرار نظير تيمول و كارواكرول

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

اثرات ضد سرفه و خلط آور آويشن شيرازي احتمالا مربوط به روغن هاي فرار ( تيمول و كارواكرول) آن مي باشد .

مقدارمصرف :

بزرگسالان : يك قاشق غذاخوري 3 تا 4 بار در روز

كودكان : يك قاشق مرباخوري 3 تا 4 بار در روز

عوارض جانبي :

تيمول موجود در اين فراورده ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي مي گردد

موارد منع مصرف :

بدليل وجود ساكاروز نبايد در افراد ديابتيك مصرف شود

مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني مصرف اين فراورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود .
در بزرگسالان يك تا دو قاشق غذا خوري سه تا چهار بار در روز و در كودكان يك قاشق غذا خوري سه بار در روز و در كودكان زير 6 سال يك قاشق مربا خوري سه بار در روز مصرف شود.
عوارض جانبي :
تيمولول موجود در اين فرآورده ها ممكن است موجب تحريك غشاء مخاط شود. در افراد حساس احتمال بروز واكنش هاي آلرژيك (درماتيت تماسي) وجود دارد.
تداخلات مهم :
اكاليپتوس موجود در شربت تيميان ممكن است سيستم آنزيمي كبد را فعال و موجب تداخل آن با برخي از داروها شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
با توجه به استفاده از ساكاروز در فرمولاسيون اين شربت ها در افراد ديابتي منع مصرف دارد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
ايمني مصرف اين شربت ها در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است