عوارض و خطرات،فواید داروی هماتينيك

اثرات و عوارض مصرف هماتينيك,نحوه مصرف و خوردن هماتينيك,فواید داروی هماتينيك,درمان با هماتينيك,دوز مصرفی هماتينيك,موارد کاربرد هماتينيك,خطرات هماتينيك

هماتينيك     Hematinic
اشكال دارويي       Cap: Vit.B12 12mcg + Ferrous Sulfate 350mg +Vit.C 150mg + Folic Acid 1mg

موارد و مقدار مصرف :
پيشگيري ودرمان كم خوني ناشي ازكمبود آهن، كم خوني مگالوبلاستيك، كم خوني در دوران بارداري و كم خوني ناشي از سوء تغذيه
روزانه يك كپسول مصرف مي شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه A حاملگي قرار دارد.
توصيه ها :
اين دارو بايد همراه غذا مصرف شود.
در صورت بروز عدم تحمل به دارو مصرف آن به طور موقت يا دائم قطع مي گردد.

هماتينيك     Hematinic
اشكال دارويي       Cap: Vit.B12 12mcg + Ferrous Sulfate 350mg +Vit.C 150mg + Folic Acid 1mg

موارد و مقدار مصرف :
پيشگيري ودرمان كم خوني ناشي ازكمبود آهن، كم خوني مگالوبلاستيك، كم خوني در دوران بارداري و كم خوني ناشي از سوء تغذيه
روزانه يك كپسول مصرف مي شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه A حاملگي قرار دارد.
توصيه ها :
اين دارو بايد همراه غذا مصرف شود.
در صورت بروز عدم تحمل به دارو مصرف آن به طور موقت يا دائم قطع مي گردد. مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد احتیاط:
1- اسید فولیك به تنهایی در درمان كم‌خونی پرنیشیوز و سایر كم‌خونی‌های مگالوبلاستیك، كه در آن‌ها كمبود ویتامین B12 وجود دارد ، مؤثر نیست.
2- در صورت مقاوم بودن كم‌خونی به درمان با این دارو، باید علت كم‌خونی را جستجو كرده و درمان‌های اضافی را نیز انجام داد.
3- كم‌خونی پرنیشیوز ممكن است به درمان با ویتامین B12 همراه با فاكتور داخلی به صورت خوراكی پاسخ ندهد و راهی نیز برای پیش‌بینی مقاوم بودن بیمار یا پاسخ دادن وی به این نوع درمان وجود ندارد.
4- در بیماران مبتلا به كم‌خونی پرنیشیوز، انجام آزمون‌های دوره‌ای و مطالعات آزمایشگاهی توصیه می‌شود.
5- مصرف بیش از mg/day 1/0 اسید فولیك ممكن است كم‌خونی پرنیشیوز را پنهان سازد. در این صورت ، عوارض خونی به‌طور موقت بهبود می‌یابند، ولی عوارض عصبی همچنان پیشرفت می‌كنند.
6- در صورت بروز علائم عدم تحمل دارو، مصرف آن باید به‌طور موقت یا دایم قطع شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مكمل.
طبقه‌بندی درمانی: خونساز.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C در دو ماهه اول و رده A در هفت ماهه آخر.
عوارض جانبی
بروز حساسیت آلرژیك ناشی از مصرف اسید فولیك گزارش شده است.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg +
Vit C 150 mg + Folic Acid 1mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مكمل.
طبقه‌بندی درمانی: خونساز.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C در دو ماهه اول و رده A در هفت ماهه آخر.
عوارض جانبی
بروز حساسیت آلرژیك ناشی از مصرف اسید فولیك گزارش شده است.