عوارض و خطرات،فواید داروی کلرید سدیم

كلريد سديم     Sodium Chloride
اشكال دارويي     Infu (500ml , 1000ml): 0.9%
موارد و مقدار مصرف :
جايگزين كردن سديم و كلر در حالاتي كه با از دست رفتن اين يون ها همراه است
بزرگسالان و كودكان: در صورتيكه تجويز اين محلول فقط براي تامين نياز روزانه فرد باشد و بيمار دچار كمبود سديم نباشد، معمولاً انفوزيون يك ليتر نرمال سالين در روز كافي است ولي با توجه به نياز بيمار مي تواند تغيير كرده و تنظيم شود.
توجه: در صورتيكه بيمار دچار كمبود سديم باشد بر اساس فوريت موجود در درمان كمبود سديم بيمار و پس از محاسبه كمبود سديم نصف مقدار محاسبه شده را با استفاده از محلول هايپرتونيك 5%  طي 8 ساعت تجويز مي كنند.
توجه: محلول كلريدسديم 9/0% جهت تهيه محلول تزريقي انواع داروها و همچنين براي شستشوي چشم، مثانه و يا زخم هاي پوستي استفاده مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت وجود نارسايي احتقاني قلب، نقص شديد عملكرد كليه و ادم همراه با احتباس سديم با احتياط تجويز شود.
تجويز نرمال سالين هنگام جراحي و يا بلافاصله پس از آن ممكن است باعث احتباس سديم شود.
در كودكان با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي است و فقط در صورت نياز مبرم بايد تجويز شود. در دوران شيردهي با احتياط تجويز شود.
عوارض جانبي :
واكنش نسبت به محلول و يا تكنيك تجويز محلول مي تواند به صورت تب، درد در محل تزريق و آبسه، نكروز بافتي، عفونت در محل تزريق، ترومبوز وريدي و التهاب محل تزريق شود.
توصيه ها :
به دنبال تجويز زياد محلول هاي فاقد پتاسيم احتمال بروز هايپوكالمي وجود دارد.
ست تزريق وريدي بايد حداقل يكبار در 24 ساعت تعويق شود.
شرايط نگهداري :
در دماي 15 تا 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود. فقط محلول شفاف قابل استفاده است.

كلريد سديم    Sodium Chloride

اشكال دارويي     Sol. For Irrigation: 0.9%

موارد و مقدار مصرف :
شستشوي حفرات بدن، بافت ها و زخم ها، كاتتر مجراي ادرار و لوله هاي درناژ جراحي
مقدار مصرف به حجم يا سطح عضلاني كه بايد شسته شود بستگي دارد.
موارد منع مصرف و احتياط :
از اين محلول نبايد براي القاء تهوع استفاده كرد، اين عمل خطرناك است و ممكن است خطر مرگ به همراه داشته باشد.
محلول هاي حاوي الكتروليت را در طول اعمال جراحي كه نياز به كار برد جريان الكتريكي دارند      نبايد استفاده كرد.
محلول هاي شستشو نبايد به بيمار تزريق شوند.
عوارض جانبي :
در صورتيكه هنگام استفاده اين محلول روشهاي مناسب به كار برده شوند، مي توان از بروز عوارض جانبي جلوگيري كرد.
به كار بردن حجم يا فشار بيش از حد هنگام شستن حفرات بسته، ممكن است موجب اتساع يا پارگي بافت ها شود.
در صورت عدم رعايت روشهاي دقيق و آلوده شدن محلول ممكن است عفونت ايجاد شود.
توصيه ها :
براي شستشوي استريل پوست، جراحت ها، چشم و يا مثانه مي توان از آن استفاده كرد.
پس از بازكردن درب ظرف فوراً آن را مصرف كنيد تا احتمال رشد باكتريها به حداقل برسد و قسمتي از محلول را كه استفاده نمي كنيد، دور بريزيد.
شرايط نگهداري :
دردماي زير30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.