عوارض و خطرات و مزایای مصرف آلومینیوم ام جی اس

آلومینیوم ام جی اس     Aluminium MgS

اشكال دارويي     Chewable Tab: Al(OH) 200mg +Mg(OH) 200mg +Simethicon 25mg
Susp: Al(OH) 225mg +Mg(OH) 225mg+Simethicon 25mg/5ml
آلومینیوم ام جی
موارد و مقدار مصرف :
به عنوان آنتي اسيد در ناراحتي هاي پپتيك
بزرگسالان:ml 30 يا 6 قرص هر 6 ساعت به مدت يك هفته.
كودكان: ml15 يا 3 قرص هر 6 ساعت به مدت 6 هفته.
توجه: به عنوان ضد نفخ در پرگازي روده پس از عمل جراحي با دوز بالا مصرف مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در نارسايي كليه و درافرادي كه فسفات خونشان پايين است با احتياط مصرف شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
تحت نظر پزشك مصرف اين دارو بلامانع است.

تداخلات مهم :
مانند آلومينيوم .ام .جي مي باشد.
عوارض جانبي :
هيپرمنيزيمي و افزايش آلومينيوم سرم در نارسايي كليه (تشديد استئومالاسي).
توصيه ها :
مانند آلومينيوم .ام .جي است.
شرايط نگهداري :
در دماي 15 تا 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.