عوارض و خطرات و مزایای مصرف تريفلوئوپرازين

اثرات و عوارض مصرف تريفلوئوپرازين,نحوه مصرف و خوردن تريفلوئوپرازين,فواید داروی تريفلوئوپرازين,درمان با تريفلوئوپرازين,دوز مصرفی تريفلوئوپرازين,موارد کاربرد تريفلوئوپرازين,خطرات تريفلوئوپرازين

تريفلوئوپرازين     Trifluoperazine

اشكال دارويي     Coated Tab: 1mg , 2mg , 5mg
Inj: 6mg/ml

موارد و مقدار مصرف :
شيزوفرني و ساير سايكوزها
بزرگسالان: mg5-2 خوراكي 2 بار در روز تجويز مي شود. اكثر بيماران ممكن است حداكثر پاسخ را با دوزهاي mg20-15 روزانه بدهند و تعداد كمي ممكن است به دوزهاي mg40 روزانه يا بيشتر هم نياز داشته باشند. بيشترين اثر درماني 2 تا 3 هفته بعد از شروع درمان ظاهر مي شود. جهت كنترل فوري علائم شديد از تزريق عضلاني اين دارو به مقدار mg2-1 هر 4 تا 6 ساعت و به صورت تزريق عمقي استفاده مي شود.
كودكان: دوز دارو را با توجه به وزن كودك و شدت علائم تنظيم كنيد. براي كودكان 6 تا 12سال بستري در بيمارستان و يا تحت نظارت دقيق اين مقادير تجويز مي شود:
خوراكي: دوز اوليه mg1 يك يا دو بار در روز است. اگر چه معمولاً دوزهاي بالاتر از mg15 لازم نيست ولي كودكان بزرگتر با علائم شديدتر ممكن است به دوزهاي بالاتر احتياج داشته باشند.
تزريق عضلاني: در صورت نياز به كنترل سريع علائم شديد mg1 يك يا دو بار در روز تزريق عميق مي شود.
كنترل تهوع و استفراغ
بزرگسالان: mg2-1 دو بار در روز استفاده مي شود و تا mg6 روزانه در دوزهاي منقسم هم ممكن است تجويز شود.
كودكان: براي كودكان 3 تا 5 سال تا mg1 در روز در چند دوز منقسم و براي كودكان 6 تا 12 سال تاmg 4 در روز مي توان تجويز كرد.
توجه: تري فلوئوپرازين در بيماران ناتوان و افراد مسن در دوزهاي كمتري بايد استفاده شود.

تريفلوئوپرازين

اضطراب غير سايكوتيك
mg2-1 دو بار در روز تجويز مي شود ازmg 6 در روز و بيش از مدت 12 هفته نبايد استفاده شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت وجود كمي يا زيادي شديد فشار خون، كوما يا ضعف شديد CNS، سابقه آريتمي قلبي، دپرسيون مغز استخوان و آسيب بافت كبد منع مصرف دارد.
مصرف همزمان اين دارو با مقادير زيادي از ساير تضعيف كننده هاي سيستم ايمني ممنوعيت دارد.
در الكليسم حاد، ديسكرازي خوني، آسيب شديد مغزي، تصلب عروق مغزي، نقص عملكرد دريچه ميترال، عيب كار كليه و سندرم ري بايد با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد و مصرف بي خطر آن در مادران شيرده ثابت نشده است.
تداخلات مهم :
مصرف همزمان تريفلوئوپرازين و متيل دوپا ممکن است باعث افزايش شديد فشار خون شود.
ساير موارد مانند تک نگار كلرپرومازين است.
عوارض جانبي :
اثرات خارج هرمي به خصوص ديستوني و آكاتژيا شايع تر است و عوارض ديگر عبارتند از:         خواب آلودگي، هيپوتانسيون، كاهش دماي بدن، آريتمي و اثرات آنتي موسكاريني نظير خشكي دهان، يبوست، احتباس ادرار، تاري ديد، ميدرياز و گلوكوم.
توصيه ها :
به تك نگار كلرپرومازين مراجعه شود.
شرايط نگهداري :
دور از نور و در ظروف غير قابل نفوذ به هوا نگهداري شود.