عوارض و فواید،نحوه مصرف آنتي هموروييد

آنتي هموروييد Antihemorrhoid

اشكال دارويي Rectal Oint: Lidocaine 50mg + Hgdrocortisone 2.45mg + Aluminum 35mg + Zinc Oxide 180mg
Suppositories: Lidocaine 6omg + Hydrocortisone 5mg + Aluminum 50mg + Zinc Oxid 400mg

موارد و مقدار مصرف :
درمان علامتي هموروييد خارجي و ساير بيماريهاي دردناك اطراف مقعد، خارش دستگاه تناسلي زنان و خارش مقعد
بزرگسالان: يك شياف قبل از خواب و تكرار آن پس از هر بار دفع مدفوع توصيه مي شود. از پماد آنتي هموروييد بر حسب شدت علائم از يك تا چند بار در روز مي توان استفاده كرد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در كودكان و افراد مسن در صورت مصرف بيش از حد دارو امكان بروز مسموميت ناشي از بي حس كننده موضعي وجود دارد.
احتمال بروز عفونت در مدفوع در صورت مصرف بيش از حد دارو وجود دارد.
مصرف طولاني مدت اين دارو مي تواند باعث آتروفي شدن پوست اطراف مقعد گردد.
شرايط نگهداري :
در جاي خنك (يخچال) نگهداري شود.
جهت اطلاع از ساير مطالب به تك نگارهاي داروهاي موضعي مربوطه مراجعه كنيد.