عوارض و فواید،نحوه مصرف اشك مصنوعي

اشك مصنوعي Artificial Tears

اشكال دارويي Sterile Eye Drops: 0.5%

موارد و مقدار مصرف :
سندرم خشكي چشم و درمان كمبود ترشح اشك، تحريك چشم به دليل كمبود اشك، مرطوب نگه داشتن قرنيه در بيماراني كه قادر به بستن پلكها نيستند و در زمان استفاده از چشم مصنوعي
تا 2 قطره 3 تا 4 مرتبه در روز در هر چشم چكانده مي شود كه درصورت نياز مي تواند افزايش يابد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت مفرط به هر يك از اجزاي تشكيل دهنده دارو منع مصرف دارد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
مي توان تجويز كرد.
عوارض جانبي :
احساس ناراحتي و سوزش در چشم، تاري ديد، تشكيل رسوب روي پلكها و مژه ها.
توصيه ها :
بايد مراقب بود كه نوك قطره چكان با چشم يا جاي ديگر تماس پيدا نكند.
در صورت بروز سردرد، چشم درد، تغييرات بينايي، قرمزي مداوم و يا عدم بهبودي بعد از 3 روز مصرف با پزشك تماس بگيريد.
در صورت استفاده از لنزهاي تماسي به دستور كارخانه سازنده اين دارو توجه كنيد زيرا برخي از اين فرآورده ها را نبايد روي لنز چكاند.