عوارض و فواید،نحوه مصرف تيمولول

تيمولول     Timolol Maleate (Ophthalmic)
اشكال دارويي     Sterile Eye Drops: 0.5%
موارد و مقدار مصرف :
كاهش فشار داخل چشم(IOP) درگلوكوم زاويه باز مزمن و هيپرتانسيون چشمي
يك قطره 2 بار در روز تا وقتي كه فشار داخل چشم به حد رضايت بخش برسد و سپس مي تواند به يك قطره در روزكاهش پيدا كند. براي بررسي پاسخ به درمان بايد بعد از4 هفته مصرف دارو تونومتري (اندازه گيري فشار داخل كره چشم) انجام شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
درصورت وجود سابقه آسم نايژه اي و يا بيماري انسدادي ريوي، براديكاردي سينوسي، بلوك دهليزي- بطني(AV) درجه 2 و3، نارسايي آشكار قلبي و شوك  كارديوژنيك منع مصرف دارد.
در موارد ديابت شيرين، ضعف عضلاني و نارسايي عروق كرونر با احتياط تجويز شود.
بي خطر بودن مصرف اين دارو دركودكان ثابت نشده است.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. اين دارو در شير مادر ترشح مي شود و بايد به قطع درمان و يا قطع شيردهي اقدام شود.
تداخلات مهم :
بتابلوكرهاي چشمي (مانند تيمولول) اثر بتابلواكرهاي سيستميك، اپي نفرين چشمي، كينيدين و وراپاميل را افزايش مي دهند.
ساير داروهايي كه با بتا آدرنرژيك بلوكرهاي سيستميك تداخل دارند با تيمولول هم ممكن است تداخل داشته باشند.

عوارض جانبي :
آريتمي، براديكاردي، هيپوتانسيون، سنكوپ، بلوك قلبي، سردرد، نارسايي قلبي، سرگيجه، خستگي  گيجي، توهم، كونژكتيويت، كراتيت، دو بيني، برونكواسپاسم و نارسايي تنفسي.
توصيه ها :
از تماس نوك قطره چكان با چشم جلوگيري شود.
درصورت تجويز تيمولول اگر بيمار داروي ضد گلوكوم ديگري ازدسته بتابلوكرها استفاده مي كند بايد آن را قطع كند و اگر بيمار از چند داروي ضد گلوكوم استفاده مي كند، هر بار بايد فقط يك دارو قطع شود و فواصل قطع داروها بايد حداقل يك هفته باشد.
تيمولول بايد در روز اول با دوز كم (يك قطره در روز) شروع  شود و از روزهاي بعد به 2 قطره در روز افزايش يابد.
بتابلوكرها ممكن است علائم باليني هيپرتيروئيديسم (مانند تاكيكاردي) را بپوشانند.
ازآنجا كه اين دارو ممكن است جذب سيستميك داشته باشد با مصرف آن مواردي از تنگي نفس حاد و به ندرت نارسايي قلبي شديد مشاهده شده است كه در اين صورت بايد بلافاصله قطع شود.
احساس سوزش والتهاب ممكن است ايجاد شود كه موقت است.
ممكن است در صورت مصرف طولاتي مدت كاهش تاثير تيمولول پيش بيايد.
براي جلوگيري از جذب سيستميك دارو، براي 1 تا 2 دقيقه با انگشت روي كيسه اشكي فشار وارد كنيد.