عوارض و فواید،نحوه مصرف موپيروسين

موپيروسين Mupirocin

اشكال دارويي Topical Oint: 2%

موارد و مقدار مصرف :
موپيروسين دردرمان عفونتهاي مختلف باكتريايي پوستي استفاده مي گردد. پماد 2% موپيروسين تا روزي 3 مرتبه موضعي استفاده مي شود و حداكثر تا 10 روز مي توان مصرف كرد.
اين دارو براي استفاده در سطوح موكوسي مناسب نيست.
موارد منع مصرف و احتياط :
دربيماران مبتلا به نقص عملكرد كليوي با احتياط تجويز شود.
در صورت حساسيت مفرط به دارو يا اجزاي آن منع مصرف دارد.
از موپيروسين روي زخمها وسوختگيهاي بزرگي وشديدوهمچنين غشاهاي موكوسي نبايد استفاده كرد.

مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. در دوران بارداري و شيردهي با احتياط تجويز شود.
عوارض جانبي :
موپيروسين به خوبي تحمل مي شود ولي واكنشهاي حساسيتي، احساس سوزش، درد، خارش و التهاب ممكن است رخ دهد.
توصيه ها :
موپيروسين موضعي كاربرد چشمي ندارد.
درصورت نياز مي توان بعد از مصرف پماد محل زخم را پانسمان كرد.
اگردر طي مصرف موپيروسين تحريك پوستي شديد ديده شد مصرف دارو بايد قطع شود.
شرايط نگهداري :
دردماي 15 تا30 درجه سانتيگراد نگهداري شود.