عوارض و فواید،نحوه مصرف ميكونازول

ميكونازول Miconazole Nitrate

اشكال دارويي Topical Cream: 2%

موارد و مقدار مصرف :
ميكونازول نيترات 1 يا 2 بار در روز براي درمان عفونتهاي قارچي پوست نظير كانديديازيس و درماتوفيتوزيس به صورت موضعي تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
استفاده از داروهاي ضد قارچ موضعي ممكن است منجر به حساس شدن پوست شود كه در صورت استفاده مجدد از اين داروها به صورت موضعي و يا سيستميك، منجر به بروز واكنشهاي حساسيت مفرط مي شود.
عوارض جانبي :
واكنشهاي حساسيتي و التهاب بعد از استفاده موضعي رخ مي دهد.
درماتيت هاي تماسي گزارش شده است.
توصيه ها :
براي كاهش احتمال عود مجدد بيماري در عفونتهاي كانديديازيس وهمچنين كچلي پا درمان بايد به مدت يك ماه انجام شود.
دوره درمان را كامل كنيد.
از تماس دارو با چشم ها خودداري كنيد.
از پانسمان بسته در محل استعمال جلوگيري كنيد.
درصورتيكه پس از4 هفته استفاده از دارو بهبودي حاصل نشد به پزشك مراجعه شود.
شرايط نگهداري :
نيتروفورازون Nitrofurazone (Topical )

اشكال دارويي Topical Cream: 0.2%

موارد و مقدار مصرف :
درمان سوختگي ها و عفونتهاي باكتريايي پوست
بزرگسالان: با توجه به نياز بيمار روزي يكبار يا هر چند روز مقدار كافي از كرم روي موضع ماليده ميشود.
در بيماران مبتلا به كمبود G6PD با احتياط فراوان تجويز شود. براي كودكان با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد.
عوارض جانبي :
واكنشهاي حساسيتي نظير بثورات پوستي و خارش ممكن است ايجاد شود.
توصيه ها :
در صورت بروز عفونت ثانويه و يا تحريك موضعي مصرف دارو بايد قطع شده و روش درماني ديگري
انتخاب شود.
اين دارو را نزديك چشم استفاده نكنيد.
شرايط نگهداري :
دور از نور مستقيم خورشيد و در دماي كمتر از 35 درجه سانتيگراد نگهداري شود.