عوارض و فواید،نحوه مصرف پماد سوختگي

پماد سوختگي     Burn Ointment

اشكال دارويي     Topical Oint: Codliver Oil 50%+Zinc Oxide 30%

موارد و مقدار مصرف :
التهاب و تحريك پوست بدن شيرخواران ناشي از تماس ادرار، سوختگيها و زخم هاي سطحي
شيرخواران: روزانه 3 تا 4 بار پماد را در قسمتهاي زير كهنه و پوشك نوزاد بماليد.
بزرگسالان: در زخمهاي غير عفوني و سوختگيهاي خفيف يك لايه نازك از پماد تا چند نوبت در روز بر روي موضع مبتلا ماليده مي شود.
توصيه ها :
از تماس دارو با چشم جلوگيري شود.
در صورت بروز عفونت و يا تحريك پوستي بايد مصرف دارو قطع شود.
شرايط نگهداري :
در مكان خشك و خنك نگهداري شود