عوارض و مضرات،فواید داروی مانيتول

مانيتول     Manitol
اشكال دارويي     Infu: 20%
موارد و مقدار مصرف :
به عنوان ديورتيك اسموتيك
در بيماراني كه مبتلا به نارسايي حاد كليوي هستند و يا كسانيكه بعد از اصلاح حجم پلاسما هنوز عملكرد كليوي مناسبي ندارند از مانيتول استفاده مي شود.
بزرگسالان: g100-50 به صورت محلول 25-5 درصد انفوزيون وريدي مي شود. سرعت انفوزيون بايد طوري تنظيم شود كه مقدار دفع ادرار حداقل ml50-30 در ساعت باشد.
كودكان: دوز اوليه g/kg1-5/0است و درمان نگهدارنده با g/kg5/0-25/0 در هر 4 تا 6 ساعت ادامه   مي يابد .
توجه: دوز كلي دارو، غلظت و سرعت تجويز دارو بستگي به نياز بيمار به مايعات، برون ده ادرار و نوع و شدت عارضه بيمار دارد.
كاهش فشار داخل جمجمه اي و يا داخل چشمي
مانيتول به صورت محلول 15 تا 25 درصد با دوز g/kg2-25/0 در مدت 30 تا 60 دقيقه انفوزيون وريدي مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در افراد مبتلا به احتقان يا ادم ريوي، خونريزي داخل جمجمه اي، نارسايي قلبي و ادم متابوليك همراه با حساسيت غير طبيعي مويرگها به پاره شدن نبايد تجويز شود.
مانيتول نبايد همراه خون كامل تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. بهتر است در مادران شيرده تجويز نشود.
عوارض جانبي :
شايع ترين: عدم تعادل آب و الكتروليت شامل افزايش حجم مايع داخل عروقي و اسيدوز (در دوزهاي بالا)
تداخلات مهم :
مانيتول دفع ادراري ليتيوم را افزايش مي دهد.
توصيه ها :
در بيماران مبتلا به نقص عملكرد كليوي فقط در صورتيكه Test dose نشان دهنده پاسخ ديورتيك باشد مي توان مانيتول را تجويز كرد زيرا اگر جريان ادرار كافي نباشد، گسترش مايع خارج سلولي مي تواند به سميت حاد با آب منجر شود. تمام بيماراني كه مانيتول دريافت مي كنند بايد از نظر تعادل آب و الكتروليت ها و عملكرد كليوي تحت نظر باشند. قبل از تجويز مانيتول هم ارزيابي وضعيت آب و  الكتروليت، عملكرد كليه و علائم حياتي بيمار بايد انجام شود.
هر روز بايد وزن بيمار، عملكرد كليه و ميزان سديم و پتاسيم ادرار و سرم اندازه گيري شود.
بايد مراقب بود كه دارو از رگ خارج نشود.
بيمار بايد در صورت احساس درد در سينه، پشت و پاها و يا كوتاه شدن نفس ها به پزشك اطلاع دهد.
شرايط نگهداري :
در دماي اتاق نگهداري شود. در صورت وجود بلور، بايد قبل از تزريق آن را در يك ظرف آب گرم حرارت داده سپس به شدت تكان دهيد. پيش از تزريق محلول بايد مجدداً تا دماي بدن خنك شود.
از تزريق داروي حاوي بلور خودداري شود.