عوارض و مضرات،فواید داروی مورفين

مورفين     Morphine Sulfate
اشكال دارويي     Inj: 10mg/ml
موارد و مقدار مصرف :
دردهاي خفيف تا شديد
بزرگسالان: mg20-5 هر4 ساعت با توجه به نياز بيمار به صورت عضلاني يا زير جلدي تزريق مي شود.
تزريق وريدي: mg15-5/2 دارو درml5-4 آب مقطر رقيق شده و درمدت 4 تا 5 دقيقه تزريق ميشود.
انفوزيون مداوم وريدي: mg/ml1-1/0 دارو در محلول دكستروز 5% با سرعت 8-8/0 ميلي گرم در ساعت انفوزيون مي شود.
اپي دورال: با دوز اوليه mg5 شروع مي شود و اگر بعد از يك ساعت كاهش درد رضايت بخش نبود دوزهاي mg2-1 تا حداكثر mg10 در 24 ساعت تجويز مي شود.
نوزادان: mg/kg2/0- 05/0 هر 2 تا 4 ساعت بر حسب نياز بيمار از طريق داخل عضلاني، زير جلدي و يا وريدي آهسته تزريق مي شود. در صورت نياز انفوزيون وريدي به مقدار mg/kg05/0- 025/0 در ساعت تجويز مي شود.
شيرخواران و كودكان زير 12سال: mg/kg2/0-1/0 هر2 تا 4 ساعت بر حسب نياز از طريق داخل عضلاني، زير جلدي و يا وريدي تزريق مي شود.
كودكان بالاي 12 سال:mg 4-3 تزريق وريدي و در صورت لزوم بعد از 5 دقيقه مي تواند تكرار شود.

موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت به دارو، اسهال ناشي از مسموميت تا هنگاميكه عامل سمي حذف نشده است، آسم حاد، انسداد راه تنفسي فوقاني و الكليسم حاد منع مصرف دارد.
در صورت ضربه به سر، تومور مغزي، آسيب داخل جمجمه اي، دپرسيون تنفسي و هيپوتانسيون با احتياط تجويز شود.
درسالمندان، بيماران ناتوان، مبتلايان به هايپوكسي و زيادي CO2 خون، بيماران قلبي- عروقي، ميكزدم، افزايش فشار داخل چشم، كوليت اولسراتيو، تب، هيپوتيروئيديسم، هايپرتروفي پروستات، كوما و تنگي پيشابراه با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. در صورت استفاده بيش از حد مي تواند تراتوژن باشد. در شير ترشح مي شود و بهتر است مادر بعد از استفاده از دارو تا 4 تا 6 ساعت به كودك شير ندهد.
تداخلات مهم :
داروهايي كه بر مورفين اثر مي گذارند: بيهوشي كننده هاي باربيتوراتي، سايمتيدين، كلرپرومازين، هيدانتوئين ها (فني توئين)، ديازپام، دروپريدول و ريفامپين.
چاركول و همچنين كشيدن سيگار هم بر مورفين اثر مي گذارد.
داروهايي كه توسط مورفين تحت تاثير قرار مي گيرند: كاربامازپين، وارفارين، مهاركننده هاي MAO  و فورازوليدون.
عوارض جانبي :
شايع ترين: سر درد خفيف، گيجي، خواب آلودگي، تهوع، استفراغ و تعريق.
مهم ترين: دپرسيون تنفسي، شوك و تشنج (به ويژه در بچه ها).
توصيه ها :
مورفين نبايد در محلول هاي تزريقي آمينوفيلين، هپارين، فنوباربيتال، فني توئين، بي كربنات سديم، تيوپنتال و پنتوباربيتال اضافه شود.
دوز مورفين در نارسايي كبد و كليه بايد كاهش يابد.
تا24 ساعت بعد از تزريق داخل نخاعي، بيمار بايد از نظر تنفس كنترل شود.
خطر بروز دپرسيون تنفسي به ويژه در دوزهاي بالا وجود دارد.
از مصرف فرآورده هاي حاوي الكل و ساير داروهاي مضعف CNS همراه با اين دارو پرهيز شود.
هنگام برخاستن ناگهاني از حالت نشسته احتياط شود.
پس از مصرف طولاني مدت نبايد دارو به صورت ناگهاني قطع شود.
شرايط نگهداري :
در دماي 15 تا 30 درجه سانتيگراد و در پوشش در بسته و دور از نور نگهداري شود.