عوارض و مضرات،فواید داروی کلسیم دی

كلسيم – دي      Calcium – D

اشكال دارويي     Vit.D 200IU+Tab: Calcium Carbonate 500mg

موارد و مقدار مصرف :
اين فرم دارويي در درمان كمبود كلسيم، استئوپروز و استئومالسي استفاده مي شود كه بر اساس مشكل و نياز بيمار دوز آن محاسبه مي گردد. به طور معمول  يك تا 2 قرص در روز توصيه مي شود.
جهت اطلاع بيشتر به تك نگارهاي كلسيم جوشان و ويتامين D3  مراجعه شود.

كلسيم گلوكونات     Calcium (As Gluconate)

اشكال دارويي     Inj: 10% (10ml)

موارد و مقدار مصرف :
درمان حاد هيپوكلسمي علامت دار و تتاني ناشي از آن
بزرگسالان: g3-1 كه معادل ml30-10 و از اين دارو است كه به شكل وريدي و با سرعت كمتر از ml/min5 تزريق مي شود.
كودكان:  mg200-50 معادل mg 8/48-5/19 يون كلسيم به شكل تك دوز وريدي و با سرعت كمتر از  ml5 در دقيقه تجويز مي شود.
هايپركالمي شديد و سميت قلبي ناشي از آن
g3-1 معادل ml30-10 و به شكل وريدي با سرعت كمتراز ml5 در دقيقه تزريق مي شود. درصورت نياز مي توان 1 تا 2 دقيقه بعد همين دوز را تكرار كرد.
هايپرمنيزيمي
بزرگسالان: g2-1 معادل ml30-10و با سرعت كمتر از ml5 در دقيقه به شكل وريدي تزريق مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
كلسيم دربيماراني كه دچار فيبريلاسيون بطني، هيپركلسمي، هيپوفسفاتمي يا سنگهاي كليوي هستند   منع مصرف دارند.
مصرف كليه املاح كلسيم در بيماراني كه سطح ويتامينD بالا دارند و دربيماران كليوي و قلبي و به ويژه كساني كه داروهاي ديجيتالي استفاده مي كند بايد با احتياط بسيار همراه باشد زيرا مي تواند به هيپركلسمي و هيپركلسي اوري منجر مي شود.
تزريق وريدي كلسيم در كودكان با احتياط صورت گيرد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در دوران بارداري با احتياط تجويز شود. مصرف آن در دوران شيردهي منعي ندارد.
تداخلات مهم :
ديورتيكهاي تيازيدي، كلسيم را تحت تاثير قرار مي دهند.
داروهايي كه توسط املاح كلسيم تحت تاثير قرار مي گيرد: آتنولول، تتراسايكلين ها و وراپاميل.
عوارض جانبي :
شايع ترين: تحريك وريدي در محل تزريق.
مهم ترين: آريتمي و ايست قلبي درصورت تزريق سريع.
توصيه ها :
قبل از تزريق دماي دارو بايد به دماي بدن برسد و تزريق بايد به آهستگي انجام شود               (حداكثر سرعتml/min  5- 5/1).
بيمار بايد مدتي بعد از تزريق به حالت دراز كش بماند (حداقل تا 15 دقيقه).
اگر بيمار درحين تزريق احساس ناراحتي كرد يا روي ECG علامت غيرطبيعي ديده شد، تزريق بايد به طور موقت قطع شود و پس از برطرف شدن اين علائم ادامه يابد.
در محل تزريق ممكن است نكروز شديد ايجاد شود.
تزريق دارو بايد فقط به صورت وريدي باشد.
فشارخون حين تزريق ممكن است مقداري افزايش يابد، كه اين مساله به خصوص در افراد پير و داراي سابقه فشار خون بيشتراست.
در صورتيكه هنگام تزريق وريدي، دارو از رگ خارج شد تزريق را قطع كرده ومحل آنرا تغيير دهيد.
اگر در سرنگ رسوب مشاهده مي شود نبايد دارو را تزريق كرد. اگر درآمپول رسوب وجود داشت، آنرا براي مدت 1ساعت درحرارت خشك (80 درجه سانتيگراد) قرار داده و به  شدت تكان دهيد و اجازه دهيد در دماي اتاق سرد شود و اگر هنوز رسوب باقي مانده بود از آن استفاده نكنيد.
شرايط نگهداري :
در دماي 30-15 درجه سانتيگراد و در پوشش كاملاً بسته نگهداري شود.