عوامل اتیولوژیک عفونت گوارشی

عوامل اتیولوژیک عفونت گوارشی با سه روش سبب بیماری می شوند:
-۱ با تولید توکسین و اثرهایی بر ترشح مایعات از روده، بر کارکرد سلول ها و نیز اثرهایی بر سلول ها و سیستم عصبی از جمله باکتری هایی که با تولید توکسین بیماری روده ای ایجاد می کنند می توان از کلستریدیوم پرفرنجنس، کلستریدیوم بوتولینیوم، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشریشیا کلای انتروتوکسیوتیک، ویبریوکلرا، کلستریدیوم دیفی سیل، شیگلا دیسانتری، آئروموناس هیدروفیلا و کمپیلوباکتر ژژونی را نام برد.

-۲ با رشد در نزدیکی و درون سلول های مخاط روده و تخریب این سلول ها
باکتری های این دسته با رشد درون سلول های مخاطی روده در کارکرد نرمال سلول های روه تداخل ایجاد می کنند. معمولاً ویروس های هپاتیت A وB، روتاویروس ها، نورواک و قارچ هایی مانند کاندیدا و قارچ های رشته ای مهم ترین عوامل بیماری زا در این گروه هستند.
باکتری های مهاجم نیز عبارتند از شیگلا، سالمونلا، یرسینیا انتروکولیتیکا، اشریشیا کلای انتروهموراژیک و انترو اینویسیو، پلزیوموناس، ائروموناس و ادواردسیلا تاردا
-۳ با چسبیدن به سلول های مخاطی و جلوگیری از کارکرد نرمال سلول های روده:
ژیاردیا لامبلیا، کریپتوسپوریدیوم،  ایزوسپورا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *