عوامل ایجاد عفونت های دستگاه ادراری

انتروباکتریاسه ها مانند اشریشیا کلای، کلبسیلا نومونیه، کلبسیلا اکسی توکا، انتروباکتر، سراشیا، پروتئوس میرابیلیس ، پروتئوس  وولگاریس, سیتروباکتر، باسیل های گرم منفی  اکسیداز مثبت مانند سودوموناس آئروژینوزا به ویژه در افراد دیابتی و بیمارانی که داروهای ایمنوساپرسیو مصرف می کنند، باسیل های اکسیداز منفی غیر تخمیری مانند اسینتوباکتر و باکتری های اکتسابی بیمارستانی، کوکسی گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس  ساپروفیتیکوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس  سایر استافیلوکوکوس های کواگولاز منفی، انتروکوکوس ها ، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و به ندرت استرپتوکوکوس های گروه A.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *