غذاهاي خانگي يا غذاهاي آماده ؟

غذاهاي خانگي يا غذاهاي آماده ؟ | غذاهاي کودکان
بيشتر مادران ترکيبي از هر دو را مورد استفاده قرار مي دهند . غذاهاي آماده که به صورت بسته بندي شده از بيرون خريداري مي شوند کفي و مناسب هستند و براي مصرف در بيرون از منزل ، مثلاً در مسافرت هاي يک روزه آسان ترند . در روزهاي نخست ، که کودک فقط به اندازه يک قاشق چاي خوري در هر وعده غذا مي خورد  ،استفاده از غذاي آماد ه کودک راحت تر و مناسب تر است .

از سوي ديگر ، غذاهايي که در خانه تهيه مي شوند  ،حاوي برخي مواد غذايي هستند که در وعده غذاي اصلي خانواده نيز وجود دارند و کمتر کودک را دچار مشکل مي کنند . علاوه بر اين ، هنگامي که کودک همه غذايي را که با عشق و علاقه در خانه تهيه کرده ايد مي خورد ، احساس رضايت و اميدواري بيشتري خواهيد کرد .