چه غذاهایی نوزادان نخورند

لیست غذاهای ممنوع نوزادان از 4 ماهیگی تا 12 ماهگی

مادران باید مراقب نوع غذاها و خوراکیهایی که به نوزادان خود میدهند باشمد.در تغذیه نوزادان زیر یک سال، مادران باید متوجه باشند که یکسری از مواد غذایی و مرکبات نباید به نوزاد داده شود.در زیر لیستی از مواد ممنوعه برای خوراک نوزادان آورده شده است:

غذاهاي ممنوع چهارماهگي

از دادن اين غذاها به کودک اجتناب کنيد:
غذاهاي پرادويه
نمک ؛ زيرا موجب سخت کار کردن کليه ها مي شود . از اضافه کردن نمک به غذاي کودک به عنوان چاشني ، يا آب گوشت و کالباس ساده هم پرهيز کنيد .
شير گاو (از شير مادر يابه جاي آن ، از شير خشک استفاده کنيد.)
غذاهاي حاوي گلوتن (مخلوطي از پروتئين هاي موجود در غلات) ؛ يافته شده در گندم ، جو دو سر ، چاودار و جو (برچسب هاي روي بسته هاي مواد غذايي را کنترل کنيد.)
تخم مرغ ؛
گوشت قرمز ، ماهي ، گوشت مرغ ؛
مرکبات ؛ زيرا در برخي از کودکان به واکنش ها و فعل و انفعالات آلرژي زا منجر مي شوند ؛
ميوه هاي مغزدار (مانند گردو ، فندق و پسته) ، چه به صورت درسته يابه صورت آسياب شده ؛
عسل ،
غذاهاي چرب
توجه : اگر در خانواده شما سابقه آلرژي (حساسيت) وجود دارد ، پزشک يا بهداشتيار ممکن است در مورد اجتناب از خوردن غذاهاي ديگر نيز توصيه هايي داشته باشد . اين موضوع را با آن ها در ميان بگذاريد.

غذاهاي ممنوع پنچ تا شش ماهگي

از دادن اين غذاها به کودک اجتناب کنيد :
غلات گلوتن دار (حاوي پروتئينها ي موجود در غلات) ، دانه ذرت ، نان ؛
شير گو و فراوده هاي شير
تخم مرغ
مرکبات
ميوه هاي مغزدار (مانند گردو  ،فندوق  ،پسته و مانند آن) ، چه به صورت درسته يا آسياب شده
غذاهاي چرب
غذاهاي فلفل دار تند و پرادويه

غذاهاي ممنوع شش تا نه ماهگي

از دادن اين غذاها به کودک اجتناب کنيد :
سفيده تخم مرغ ؛
ميوه هاي مغزدار (مانند گردو ، بادام و پسته) ، چه به صورت درسته يا آسياب شده
کنسرو ماهي ؛
گوشت هايي مانند : جگر و قلوه ؛
غذاهايي فلفل دار تند و پر ادويه

غذاهاي ممنوع نه تا دوازده ماهگي

از دادن اين غذاها به کودک اجتناب کنيد :
مصرف نمک را در غذاي کودک به حداقل برسانيد و حتي اگر ممکن است آن را از وعده غذاي کودک حذف کنيد .
شکر را به مقدار لازم به غذا اضافه کنيد تا براي کودک اشتها آورد باشد . در غير اين صورت ، غذا بيش از حد شيرين خواهد شد و کودک آن را نخواهد خورد.
عسل
چربي ؛ چربي روي گوشت را احتمالاً از آن جدا کنيد . بيشتر ، گوشت را کباب کنيد تا ان که بخواهيد آن را سرخ کنيد .
گوشت هايي مانند جگر و قلوه .
هنوز هم غذاهايي وجود دارند که نبايدبه کدودک داد . بلکه حتي بايد آن ها را از فهرست وعده غذاي کودک حذف کرد .