فاسیولوبسیس بوسکای

کرم کبد

 

فاسیولوبسیس بوسکای

فاسیولوپسیس بوسکی(fasciolopsis buski)

فلوک غول پیکرروده است فقط درروده کوچک زندگی میکنداندازه اش تاcm7هم میرسدتخمش شبیه تخم فاسیولاهپاتیکااست وتمایزشان دراین است که این تخم در انتهایش یک زایده دارد.

پاراگونیموس وسترمانی(paragonimus westermani)

این کرم یک کرم کاملاً گوشت آلوداست بیشتربه نظرمیآیدسه بعدی استدوتادوتاداخل یک کپسول زندگی میکنندمحل اصلی زندگی آن برونشهای هوایی است.

تخمهای این کرم به رنگ قهوهای طلایی پررنگ است دریچه خیلی کلفتی داردانتهای روبروی دیواره این تخم بسیارکلفت وخشن است.

غددویتیلین زیادی داردودرسطح بدنش خارهای نازک بسیاری دیده میشوددارای ویتیلین داکت­های بسیارکلفت است محل اووتیپ درزیربادکش شکمی است تخمدان کوچکتراست شبیه مجموعههای کوچک برگ است سکوم یاشاخههای روده بسیار کلفتنددستگاه تناسلی نرازدوبیضه لوپدارمقابل هم تشکیل شده است رحم کلفت وکوتاهی دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *