فاکتور هفت (Factor VII) انعقادی

سه محصول خاص از فاکتور غنی فاکتور هفت و ميزان فاکتورهای ديگر انعقادی کاهش يافته وابسته به ويتامين K، اخيراً برای کنترل خونريزی در بيماران دارای کمبود اين مواد، مجوز استفاده دريافت کرده‌اند. فرآيند ساخت شامل کروماتوگرافی تغيير يونی و يا آلومينيوم هيدروکسيد جذبی، به دنبال روشی شبيه به روش PCC و فاکتور نه می باشد غيرفعال‌سازی ويروس توسط روش SD، دمای بخار و يا گرمای خشك حاصل می‌شود.

 

فاکتور هفت فعال

در ژاپن برای توليد انبوه فاکتور هفت فعال مشتق از پلاسما روش جديدی ابداع شده است. در اين روش، فاکتور هفت به وسيله کروماتوگرافی تعويض يونی و ايمونوافنيتی تخليص می‌شود و به وسيله خودفعال‌سازی در رزين تعويض يونی و انکوباسيون در حضور يون کلسيم به مدت 18 ساعت در 10 درجه سانتی‌گراد به فاکتور هفت فعال‌شده تبديل می‌شود. اين محصول تهيه شده به وسيله نانوفيلتراسيون و حرارت خشك ويروس‌زدايي شده و برای درمان بيماران هموفيلی توليدکننده آنتی‌بادی بر عليه فاکتور هشت و يا فاکتور نه بکار می‌رود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.