فرآورده‌های خونی کم‌لکوسیت

محتوای لکوسیت محصولات خونی مختلف به‌طور گســــترده‌ای متفاوت است، به‌عنوان ‌مثال از ۱۰۹ × ۱ لکوسیت در خون کامل تا کمتر از ۱۰۶ × ۶/۰ لکوسیت در پلاسمای تازه منجمد (FFP).
در محصولات خونی کم‌لکوسیت تهیه‌شده با روش فیلتراسیون و یا آفرزیس، تعداد لکوسیت باقی‌مانده در محصول به کمتر از ۱۰۶ × ۵ لکوسیت در فرآورده می‌رسد (۱۱). محصولات خونی کم‌لکوسیت در ۳ مورد زیر مفید هستند:
(۱) کاهش فراوانی واکنش‌های تزریق خون غیرهمولیتیک تب‌زا،
(۲) کاهش حساسیت HLA گیرندگان و
(۳) کاهش احتمال انتقال سیتومگالوویروس (CMV) از طریق تزریق خون (۱۲).
کاهش لکوسیت قبل از ذخیره‌سازی باعث کاهش آزاد شدن متابولیت‌ها و اجزای سلولی به داخل فرآورده RBC می‌شود. کاهش لکوسیت همچنین باعث کاهش مؤثر آلوایمیونیزاسیون و مقاومت پلاکتی می‌شود. این امر به‌ویژه در بیماران مبتلا به سرطان که تزریق متعدد RBC و پلاکت در طول دوره درمان خود دارند حائز اهمیت است. در مطالعه انجام‌شده بر ۱۰۴۷ بیمار با لوسمی میلوئیدی حاد، در بیمارانی که پلاکت کم‌لکوسیت دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل که کنسانتره پلاکتی پولد شده بدون تغییر دریافت کرده بودند سطح آنتی‌بادی لنفوسایتوتوکسیک کاهش یافته بود و مقاومت پلاکتی کمتری مشاهده شد (۱۳). کاهش لکوسیت همچنین ممکن است باعث کاهش اثر TRIM ناشی از تزریق خون شود که منجر به کاهش عود سرطان می‌شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *